Türk Dili 1
2016 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi manevî kültür ögeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel kıyafetler
Soru Açıklaması
2.
muşamma > muşamba örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aykırılaşma
Soru Açıklaması
3.
Türkçenin ilk yazılı belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çoyr Yazıtı
Soru Açıklaması
4.
Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Dil, toplumsal katmanlara göre değişmez.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlü dümesi" olayı gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Gönlüm bu topraktan ayrı değildir.
Soru Açıklaması
6.
Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
7.
“Kulaklıklı” sözcüğünün kökü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kulak
Soru Açıklaması
8.
“TÜBİTAK” adının oluşturulma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kısaltma
Soru Açıklaması
9.
İlk şairler tezkiresi olan Mecalisü’n-Nefayis’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ali Şir Nevayî
Soru Açıklaması
10.
Bir dilin kollarından birinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ağız
Soru Açıklaması
11.
“büyük masmavi bir havuz” sözleri aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne
görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sitenin içinde büyük masmavi bir havuz vardı.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi söz varlığını oluşturan yapılar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Sesler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi bağımlı sıralı bir cümledir?
Doğru Cevap: "E" Güle oynaya masaya oturdular, neşeyle yemeklerini yediler.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
Doğru Cevap: "C" Bu şehirden ayrılmayı o da istemiyor değil.
Soru Açıklaması
15.
Türkçede yeni terim türetmek için birleşik sözcük oluşturmak sıkça başvurulan bir yoldur.
Aşağıdakilerden hangisi bu yolla oluşturulmuş bir sözcüktür?
Doğru Cevap: "A" içbükey
Soru Açıklaması
16.
Türkçenin içinde bulunduğu coğrafyadaki farklı kültürlerle yaşadığı ilişkiler sonucunda söz varlığındaki etkileşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Kısırlaşma
Soru Açıklaması
17.
Sondan eklemeli bir dil olan Türkçede ön ek bulunmamasına karşın Arapça, Farsça kimi sözcükler, ön ekleriyle ve edatlarıyla birlikte
Türkçenin söz varlığına girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Mabeyn
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" kurdela
Soru Açıklaması
19.
Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Maniheizm inancının etkisi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye marka adı olarak gelen, zamanla Türkçenin söz varlığına tür adı olarak geçen sözcüklerden biridir?
Doğru Cevap: "B" mavzer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.