Türk Dili 1
2016 - Vize Soruları
1.
Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması
Soru Açıklaması
2.
"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Lehçe
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Arnavutça-Yunanca-Ermenice
Soru Açıklaması
4.
Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.
Soru Açıklaması
5.
Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İzole dil
Soru Açıklaması
6.
İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karay
Soru Açıklaması
7.
Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
8.
"Pek Eski Türk Yazısı" adlı çalışmasıyla Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Necip Asım
Soru Açıklaması
9.
Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Codex Cumanicus
Soru Açıklaması
10.
Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Soğut alfabesi
Soru Açıklaması
11.
attar > aktar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aykırılaşma
Soru Açıklaması
12.
Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.
Soru Açıklaması
13.
''Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir
Doğru Cevap: "C" sarp
Soru Açıklaması
14.
kirpik > kiprik örneğindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Göçüşme
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" kahvaltı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?
Doğru Cevap: "A" silkele-
Soru Açıklaması
17.
Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Fosilleşme
Soru Açıklaması
18.
Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Derleme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?
Doğru Cevap: "C" uygar
Soru Açıklaması
20.
"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.