Türk Dili 1
2017 - Büt Soruları
1.
Bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu
düşünülen en eski şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ana dil
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dilleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kafkas Dilleri
Soru Açıklaması
3.
Köktürk yazıları ilk defa hangi bilim adamı tarafından okunmuştur?
Doğru Cevap: "A" V. Thomsen
Soru Açıklaması
4.
Dilde anlamlı en küçük birime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gösterge
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe "ak/beyaz" rengin çağrıştırdığı anlamlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gizlilik
Soru Açıklaması
6.
Herhangi bir sözce parçasının diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü bir
şekilde söylenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vurgu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme durum eki yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Babası öldüğünde katıla katıla ağlamıştı.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi derleme yoluyla üretilmiş bir kelimedir?
Doğru Cevap: "C" ödül
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi yabancı kökenli değildir?
Doğru Cevap: "A" delil
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Güpegündüz evine hırsızlar girmiş.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?
Doğru Cevap: "B" Sonbaharda günler iyice kısaldı.
Soru Açıklaması
12.
"Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer." atasözünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bulunma durumu eki
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sabaha kadar horul horul uyudu.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi sırasıyla "Dolaylı tümleç - Özne ve Yüklem"
ögelerinden oluşmuştur?
Doğru Cevap: "C" O masmavi denize altın sarısı güneşin ışıkları yansıyordu.
Soru Açıklaması
15.
İsimsiz gömülecek
Bütün ölü doğmuş çocuklar gibi
İçinizde taşıdığınız çocuk da

Yukarıdaki dizelerde altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?
Doğru Cevap: "E" Özne
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu yiğitliktir?
Doğru Cevap: "D" At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" şöför
Soru Açıklaması
18.
Türkçede yeni terim türetmek için birleşik sözcük oluşturmak sıkça başvurulan bir yoldur.

Aşağıdakilerden hangisi bu yolla oluşturulmuş bir sözcüktür?
Doğru Cevap: "B" dışbükey
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçede kullanılan ilişki sözlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Su verenlerin bol olsun.
Soru Açıklaması
20.
"Sondan eklemeli bir dil olan Türkçede ön ek bulunmamasına karşın Arapça, Farsça kimi sözcükler, ön ekleriyle ve edatlarıyla birlikte Türkçenin söz varlığına girmiştir."

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?
Doğru Cevap: "E" mabeyn
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.