Türk Dili 1
2017 - Final Soruları
1.
İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yansıma Kuramı
Soru Açıklaması
2.
Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Türkçe kökenli sözcüklerde istisnaların dışında birincil uzun ünlü yoktur.
Soru Açıklaması
3.
Güneyde(I) deniz kenarında(II) bir yazlık(III) alıp emekliliğin keyfini(IV) çıkartacağım.(V)

Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
4.
Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ.
Soru Açıklaması
6.
"Bugün çok ödevin var yapılacak." cümlesinin anlamına göre olumsuz ve soru
yüklemin yerine göre kurallı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bugün yapılacak çok ödevin yok mu?
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
Doğru Cevap: "E" Romanlarıyla beni büyüleyen ünlü yazarın kitaplarını uzun zamandır okuyamamıştım.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin anlatım gücünü arttıran unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sözlük zenginliği
Soru Açıklaması
9.
"Son sınava giren öğrencileri tanımıyorum." cümlesinde yer alan sözcük öbekleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sıfat tamlaması - sıfat fiil öbeği
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama diğerlerinden farklı türdedir?
Doğru Cevap: "A" Mağazada en pahalı ayakkabılar timsah derisi ile yapılan ayakkabılardı.
Soru Açıklaması
11.
Savaş Dinçelin Sait Faik'in yaşamını anlatan Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye isimli tek kişilik oyunu, ilk kez Macit Koper rejisi ile 1993 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilendi.” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Öğe dizilişi özne, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi argoda sıklıkla kullanılan söz sanatlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Teşbih
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bütün yıl harıl harıl çalışıp üniversite sınavlarında istediği yeri kazandı.
Soru Açıklaması
14.
Orhon Yazıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Başka dillerden alıntılar çoktur.
Soru Açıklaması
15.
Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türklerin İslam dinini kabul etmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisinde Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcükler yer alır?
Doğru Cevap: "D" Dolma, ocak, köşk, kazan
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımında yaşanan sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Yayımcılığın kısır bir söz varlığıyla yapılması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilişki sözü kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Babaannem olumsuz bir söz söylediğinde alınmayalım diye “sözüm meclisten dışarı” derdi.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki yabancı kökenli sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" bodyguard – karıştırıcı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yabancı dil öğretimi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.