Türk Dili 1
2017 - Vize Soruları
1.
İzole diller, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Arnavutça ve Gilyak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Germen dillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bulgarca
Soru Açıklaması
3.
Din dolayısıyla ortaya çıkan, Anadolu, Suriye, Balkanlar ve Kırım’ın bazı bölgelerindeki Ortodoks Hristiyan Türkler tarafından kullanılan ve Lozan Antlaşmasıyla kullanımı sona eren alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Grek Alfabesi
Soru Açıklaması
4.
“Uzun yıllar önce memleketinden ayrılan ve eğitimini, standart dilde ve büyük şehirlerde alan bir kişinin, kendi yöresine döndüğünde yöresel
ağızla konuşmayı tercih etmesi, çevresindekilere yakınlık ve dayanışma mesajı verebilir. Aynı kişinin, edindiği standart biçimle konuşmayı tercih etmesi ise karşı tarafta toplumsal mesafenin derinleştiği hissini uyandırabilir.”

Yukarıdaki örnek olay dilin toplumsal bir iletişim sistemi olması bağlamında aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Bağdaştırma
Soru Açıklaması
5.
Dil türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Ölçünlü dil, genellikle örgün eğitim ve kitle iletişim araçları aracılığıyla öğrenilir.
Soru Açıklaması
6.
Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılan ve 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş, esas dil malzemesi bakımından Uygur, Karahanlı çizgisinin devamı olan ve yazı dilinde Arapça ve Farsça unsurların daha fazla görüldüğü Türkçe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çağatay Türkçesi
Soru Açıklaması
7.
Türkçenin gelişim süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Türkçenin ilk yazılı izlerine Macarlardan kalan tabletlerde rastlanır.
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat döneminde Şemsettin Sami tarafından hazırlanan ve Türkçenin de
bugüne kadar en iyi sözlüklerinden biri kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kamus-ı Türkî’
Soru Açıklaması
9.
Türkçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Türkçe, akraba oldukları henüz kesinlik kazanmayan Altay dilleri grubu içinde yer alır.
Soru Açıklaması
10.
Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" MS 10. ve 14. yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür.
Soru Açıklaması
11.
“Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün”

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ünlü Daralması – Ötümlüleşme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Gökyüzünde yüzlerce güvercin uçuyor.
Soru Açıklaması
13.
“Oğlumu haftaya doktora götüreceğim.” cümlesinde kaç tane "bağımsız biçim birim" vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hangisinde diş dudak ünsüzleri birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" f, v
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesine örnek bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "C" "Azıcık aşım ağrımaz başım." derdi ninem hep
Soru Açıklaması
16.
“Ağzından çıkanı kulağı işitmemek” deyiminde aşağıdaki eklerden hangisi yer
almaz?
Doğru Cevap: "A" Addan ad yapma eki
Soru Açıklaması
17.
Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli bir sözcüktür?
Doğru Cevap: "C" Vazo
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Havanın serinliğini içimize çekerek ormanda yürüdük.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi örnekseme yoluyla üretilmiş bir kelimedir?
Doğru Cevap: "D" İmge
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde renk bildiren sözcük ad görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Eve giderken denizin mavisini görmekten nasıl keyif alırdım.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.