Türk Dili 1
2018 - Büt Soruları
1.
edebiyyat > edebiyat örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ünsüz tekleşmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe dönemine ait eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Muhakemetü’l-Lügateyn
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde "mı, mi" eki cümleye şaşırma anlamı katmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bu işlerin hepsini Gökhan mı yapmış?
Soru Açıklaması
4.
Dilin, ilkel insanın nesneleri sesle anlatmaya çalışmasından doğduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ding-Dong Kuramı
Soru Açıklaması
5.
“Genç kız trene yetişmek için koşuyordu.”

Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili söz grubunun cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Edat öbeği
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme fiilden kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Oldu olacak Susam’ı da yanımıza alalım.
Soru Açıklaması
8.
Konuşma diline ait sözcüklerin yazı diline geçmesinin en önemli koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yazı diline ait metinlerde kullanılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre şartlı birleşik, ögelerin dizilişine göre devrik eylem cümlesidir?
Doğru Cevap: "D" Dünya yıkılsa, gitmem asla o eve.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütün gece horul horul uyuyup, sabah da hiç uyuyamadığından şikayet etti.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ev" sözcüğü başka bir sözcükle birleşerek sıfat tamlaması oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "E" Ne zaman köye gelsem bu eve gelip çocukluğumu hatırlarım.
Soru Açıklaması
12.
''Savaş Dinçel'in Sait Faik'in yaşamını anlatan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye" isimli tek kişilik oyunu, ilk kez Macit Koper rejisi ile 1993 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilendi." cümlesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Öge dizilişi özne, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir.
Soru Açıklaması
13.
Türkçedeki akrabalık adlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Cinsiyet bildirmez.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin kullanımında konuşurlar tarafından yapılan olumsuzluklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Soyut kavramların somutlamayla ifade edilmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ilk ulusal alfabesi olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Göktürk alfabesi
Soru Açıklaması
16.
Türkçedeki alıntı sözcüklere en fazla kaynaklık eden dil aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Arapça
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımında yaşanan sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Yayımcılığın kısır bir söz varlığıyla yapılması
Soru Açıklaması
18.
Litvanya, Polonya ve Rusya Federasyonu'nda konuşulan Türkçe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karayim Türkçesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
Doğru Cevap: "D" şoför
Soru Açıklaması
20.
Bir dile yabancı dilden sözcüklerin girişinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "E" O dilin söz varlığının gelişmiş olmasıyla
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.