Türk Dili 1
2019 - Büt Soruları
1.
Ticaret, bilim, diplomasi, eğitim, seyahat vb. amaçlarla farklı ülkelerdeki dillerin konuşurları tarafından ortak anlaşma aracı olarak kullanılan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası dil
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Eski Türkçe dönemine ait eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Orhun Abideleri
Soru Açıklaması
3.
Uygur alfabesinin Türkçenin yazımı için son derece yetersiz olmasına rağmen günümüzde önemli bir yerinin olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uzun bir süre büyük bir kültür birikiminin taşıyıcısı olması
Soru Açıklaması
4.
Dinleyici üzerinde baskı oluşturmamak ve istenilen işi yapıp yapmamak konusundaki özgürlük alanını daha geniş tutmak amacıyla gerçekleştirilen stratejileri içine alan, konuşur ve dinleyici arasındaki toplumsal mesafenin fazla olduğu durumlarda kullanılan dil ve toplum bağlamındaki dil stratejisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Negatif nezaket
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi örnekseme yoluyla üretilmiş bir kelimedir?
Doğru Cevap: "E" İmge
Soru Açıklaması
6.
divar > duvar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ünlü yuvarlaklaşması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalınlık-incelik uyumuna aykırıdır?
Doğru Cevap: "D" tamir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi "kalıplaşma" yoluyla üretilmiş bir sözcük değildir?
Doğru Cevap: "C" Ürün
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
Doğru Cevap: "E" Korku konusunda farkında olmamız gereken bir şey var mı?
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Yemek yerken şapur şupur sesler çıkarırdı.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi argoda sıklıkla kullanılan söz sanatlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Teşbih
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
Doğru Cevap: "D" Romanlarıyla beni büyüleyen ünlü yazarın kitaplarını uzun zamandır okuyamamıştım.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama diğerlerinden farklı türdedir?
Doğru Cevap: "C" Mağazada en pahalı ayakkabılar timsah derisi ile yapılan ayakkabılardı.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin anlatım gücünü artıran unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sözlük zenginliği
Soru Açıklaması
15.
Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türklerin İslam dinini kabul etmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin diğer dillerle etkileşiminin bir sonucu değildir?
Doğru Cevap: "A" Kültür ilişkilerine kapalı kalması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçenin söyleyiş ve yazımına uygun olmayan bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "C" Dün akşamki showu izledin mi?
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" şöför
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki yabancı kökenli sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" bodyguard - karıştırıcı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde /a/ sesi ince olarak söylenmeli ve düzeltme işareti ile yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hikaye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.