Türk Dili 1
2019 - Vize Soruları
1.
Dil türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ölçünlü dil, genellikle örgün eğitim ve kitle iletişim araçları aracılığıyla öğrenilir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe Dönemi'ne ait eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Dîvân-ı Hikmet
Soru Açıklaması
3.
Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu dönemde daha çok dinî eserler verilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Tanzimat döneminde Şemsettin Sami tarafından hazırlanan ve Türkçenin de
bugüne kadar en iyi sözlüklerinden biri kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kamus-ı Türkî’
Soru Açıklaması
5.
Uygur alfabesinin Türkçenin yazımı için son derece yetersiz olmasına rağmen günümüzde önemli bir yerinin olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uzun bir süre büyük bir kültür birikiminin taşıyıcısı olması
Soru Açıklaması
6.
Birinci dil ya da asıl dil olarak nitelendirilen dil türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ana dili
Soru Açıklaması
7.
Türkçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Türkçe, akraba oldukları henüz kesinlik kazanmayan Altay dilleri grubu içinde yer alır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Her dilin üretim yetisinin sınırlı olması
Soru Açıklaması
9.
Mani alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Türklerin kullandığı ilk alfabedir.
Soru Açıklaması
10.
Söz dizimi bakımından Dünya dilleri sınıflandırılırken ölçüt alınan ögeler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Özne, nesne, yüklem
Soru Açıklaması
11.
“e” ünlüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Artlık/önlük ölçütüne göre ön ünlülerden biridir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi "genelleşme" yoluyla üretilmiş bir sözcüktür?
Doğru Cevap: "E" selpak
Soru Açıklaması
13.
"Geleceğimiz yere geldik dediğinde muavin, indik; ama ne deniz vardı ne martı sesi."

Yukarıdaki cümlede kaç tane türemiş sözcü vardır?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde orta ünlü türemesine örnek bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" ''Azıcık aşım ağrımaz başım." derdi ninem hep.
Soru Açıklaması
15.
Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli bir sözcüktür?
Doğru Cevap: "C" Vazo
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde renk bildiren sözcük ad görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Eve giderken denizin mavisini görmekten nasıl keyif alırdım.
Soru Açıklaması
17.
Tenri > Tanrı örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Art damaksıllaşma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün görevi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Hiç bir şeye aldırmayan rahat bir insandı.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin sınıflandırılmasında esas olan
boğumlanmayla ilgili ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzun - kısa olmalarına göre
Soru Açıklaması
20.
"İle" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Senle ben güneşle ay gibiydik.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.