Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 14
1.
I. Ses uyumu                                                                                                   II. Tarihsel derinlik                                                                                        III. Söz varlığı ve anlatım gücü                                                                      IV. Atasözleri ve anlatım gücü                                                             Yukarıda sıralanan özelliklerden hangisi ya da hangileri Türkçenin sahip olduğu özellikler bakımından farklılık gösterir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması

Türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirebileceğimiz alanları; Türk dilinin tarihsel derinliği, coğrafi yaygınlığı, söz varlığının genişliği, ilişki ve nezaket sözlerinin yoğunluğu, akrabalık adlarının çeşitliliği, atasözlerinin çokluğu ve anlatım gücüdür. Ses uyumu Türkçenin genel özellikleri arasındadır. Doğru yanıt A'dır. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi mertlikle alakalı bir atasözüdür?

Doğru Cevap: "E" Aman diyene kılıç kalkmaz.
Soru Açıklaması

"Aman diyene kılıç kalkmaz.” atasözü mertlikle alakalıdır. Doğru cevap E'dir.

3.

Gündelik hayatta, iş dünyasında insanlarla doğrudan ve sağlıklı bir iletişim kurma­mıza yardımcı olabilecek dil zenginliğimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İlişki ve nezaket sözleri söylemek.
Soru Açıklaması

İlişki ve nezaket sözleri, gündelik hayatta, iş dünyasında insanlarla doğrudan ve sağlıklı bir iletişim kurma­mıza yardımcı olabilecek dil zenginliğimizdir.

4.

Aşağıdaki sıfat fiilleden hangisi anlam ve işlevine göre diğerlerinden farklıdır  ?

Doğru Cevap: "D" Sevince
Soru Açıklaması

Sevince kelimesi zaman anlamı taşıyan bir zarf fiildir.

5.

Türkçede ilişki ve nezaket sözlerinin zenginliğinin nedeni aşağı­dakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Türklerde insan ilişkilerine verilen önemin fazla olması
Soru Açıklaması

Pek çok dilde bulunan günaydın, afiyet olsun, özür dilerim gibi sınırlı sayıda birkaç ilişki sözüne karşılık Türkçedeki ilişki sözlerinin fazlalığı kültürümüzde insan ilişkilerine verilen önemin de bir göstergesidir. Doğru cevap B’dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi /e/ foneminin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" düz
Soru Açıklaması

/e/ foneminin özelliklerinden biri de düz bir ünlü olmasıdır.

7.
Türkiye Türkçesindeki alıntı sözlerin kaynakları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "E" Bölge insanlarının ses farklılıkları
Soru Açıklaması
8.
"Yaşadıklarını bana anlatırken çok soğukkanlıydı." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" soğukkanlıydı
Soru Açıklaması
Doğru cevap b şıkkıdır
9.

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerle atasözleri arasındaki farklardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Atasözleri ve deyimlerde yer alan sözcükler başta, ortada ve sonda birtakım değişiklikler gösterebilirler.
Soru Açıklaması

Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış ifadelerdir. Ancak kalıplaşmanın biçimindebazı farklılıklar vardır. Atasözlerindeki kalıplaşma deyimlere göre daha sıkıdır.Deyimlerde yer alan sözcükler başta, ortada ve sonda birtakım değişiklikler gösterebilirler.

10.

"içten pazarlıklı"

Hangi tür bir kısaltma öbeğidir?

Doğru Cevap: "E" Ayrılma
Soru Açıklaması

Ayrılma öbeği: İlk ögesi ayrılma (uzaklaşma) durum eki taşıyan kısaltma öbeğidir.iç-ten pazarlıklı, sonra-dan görme, su-dan sebepler vb. Doğru cevap E seçeneğidir. 

11.

I- Medeni durum

II- Cinsiyet

III- Akrabalık düzeyi

Türkçe'de bir kişi baldızından, bacanağından söz ediyorsa yukarıdakilerden hangisi/ hangiler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Bir kişi baldızından, bacanağından söz ediyorsa konuşurun erkek olduğu; eltisinden, görümcesinden söz edenin ise kadın olduğu anlaşılır. Bacanağı olduğunu söyleyen kişinin de evli olduğu, eşinin bir kız kardeşinin bulunduğu, bu kız kardeşin de evli olduğu anlaşı- lır. Akrabalık ilişkileri ile düzeylerini, konuşurun cinsiyetini ve medeni durumunu ortaya koyan böyle bir akrabalık adları dizilimi yeryüzünde çok az sayıdaki dilde mevcuttur. Doğru cevap E'dir.

12.
Yüz yirmi dokuz geometri terimini kullanarak Türkçe terimlerle ögretim ve bilim yapmanın örneğini gösteren kim olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Kemal Atatürk
Soru Açıklaması
Atatürk, yazdığı Geometri kitabında yeni türettiği ve tanımını verdiği açı, açıortay, altıgen, beşgen, çap, dar açı, dış tersaçı, dikey, düşey çizgi, eşkenar dörtgen, ikizkenar üçgen, teğet, yamuk, yüzey gibi yüz yirmi dokuz geometri terimini kullanarak Türkçe terimlerle ögretim ve bilim yapmanın örneğini de gözler önüne sermiştir.
13.

Günümüzde Sarı Uygur Türkçesinin halen konuşulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması

Çin'de günümüzde halen Sarı Uygur Türkçesi konuşulmaktadır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi dilin türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Değişke
Soru Açıklaması

Değişke bir dil türü değildir. Doğru cevap E'dir.

15.
Kültürle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Her toplumun kültürü kesin çizgilerle birbirinden ayrılır.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğru olarak verilmiştir? 

Doğru Cevap: "C" egzoz
Soru Açıklaması

Sözcüğün doğru yazımı egzoz kelimesidir. Diğer sözcükler bu kelimenin yazımı ile ilgili sık karşılaşılan hatalardandır. 

17.

Konuşma seslerinin üretimini ve algılanmasının hangi aşamasında "Sesler havada nasıl yol alır?" sorusu ile ilgilenilir?

Doğru Cevap: "B" Akustik ses bilgisi 
Soru Açıklaması

Konuşma seslerinin üretimini ve algılanmasını şu üç aşamada değerlendirebiliriz:

• Söyleyiş ses bilgisi: Konuşurlar sesleri nasıl üretir?                                    • Akustik ses bilgisi: Sesler havada nasıl yol alır?• İşitsel ses bilgisi: Dinleyenler sesleri nasıl algılar? Doğru yanıt B'dir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi Deyimler ve Birleşik Sözler arasındaki farklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Her ikisi de anlam bakımından aynıdır.
Soru Açıklaması
Anlam bakımından bu iki yapı birbirinden farklıdır. Deyimler derin anlama sahip yapılar iken, birleşik sözcüklerin böyle bir özelliği yoktur. Soru, kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyindedir. Doğru cevap E seçeneğidir.
19.

-Sınırlı sayıda harfin kullanılması -Yalnızca ünsüzlerle yazışma, -Büyük harf ile ilgili kurallara aykırılık, -Sözcüklerin yazımında özensizlik Yukarıda verilen sorunlar hangi alandan kaynaklıdır?

Doğru Cevap: "D" Sosyal medya
Soru Açıklaması

Kısa mesajlardaki karakter sınırlaması bahanesiyle ünlü harfleri kullanmadan yazma eğiliminin herhangi bir karakter sınırlaması olmayan akıllı telefonlardaki iletişim uygulamalarında da sürdürülmektedir. Cep telefonlarından kısa mesaj gönderirken, sanal ortamdaki söyleşi programlarını kullanırken başvurulan bu kural dışı yazışma biçimleri sosyal medyada daha hızlı yayılmaktadır. Doğru cevap D seçeniğidir.

20.

Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma anlamına gelen söz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İstiare
Soru Açıklaması

İstiare: Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme. Doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.