Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu (Çağatay) Türkçesi'nin devirleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Arap/Fars Dönemi
Soru Açıklaması
D şıkkı doğru bir cevap değildir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır.
2.

Tamlayan tamlanan ilişkisi olan yapı hangi cümlededir?

Doğru Cevap: "B" Değerli konuklar, müzemize hoşgeldiniz!
Soru Açıklaması

A şıkkındaki 'Mustafa Kemal Paşa', ünvan öbeği, C şıkkındaki 'sizin kız' kısaltma öbeği, D şıkkındaki 'yüzbaşı' kelimesi kalıplaşmış sözcük olan birleşik sözcük, E şıkkındaki 'ağlayan çocuklar' sıfat fiil öbeğidir.

B şıkkındaki'Değerli konuklar' kelimeleri tamlayan tamlanan ilişkisi olan ünlem öbeğidir. Doğru cevap B şıkkıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun söz varlığından çıkarılamaz? 
Doğru Cevap: "A" Ekonomik gücü 
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi eski dilde dua anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" Alkış
Soru Açıklaması

Alkış yani dua, insanın kendisi, ailesi, yakınları, içinde yaşadığı toplum, milleti, dindaşları ya da bütün insanlık için inandığı Tanrı’dan yardım istemesi, sağlık, mutluluk, refah ve huzur arzusunu bildirmek üzere yaratıcısına hitap etmesi, seslenmesidir. Doğru cevap C'dir.

5.

Bir dildeki, bir eserdeki sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Söz varlığı
Soru Açıklaması

Söz varlığı, bir dildeki, bir eserdeki sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin bütünü. Söz dağarcığı, söz hazinesi, kelime serveti gibi adlarla da anılmaktadır.Doğru cevap B'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi kaçmak, sıvışmak kavramlarını argoda karşılayan sözlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Cartayı çekmek
Soru Açıklaması

Mesela kaçmak, sıvışmak kavramlarını argoda karşılayan sözler: Açmak, ançizlemek, cızdam etmek, cızlamı çekmek, cicozlamak, çözülmek, dümeni kırmak, ferlemek, fertiği çekmek, fertiklemek, ipini kesmek, kırmak, kirişi kırmak, kuskunu koparmak, nokta olmak, palamarı koparmak, panik kırmak, payandaları çözmek, tığmak, tırlamak, toz olmak, tüymek, voltasını almak, zamkinos etmek vb… Ölmek sözüne karşılık gelen argo sözler ise; cartayı çekmek, cavlağı çekmek, cavlamak vb. Doğru cevap E'dir.

7.
"Türkçe, seksen yedi ülkede en az bir ortaöğretim kurumunda yabancı dil olarak okutulmaktadır. Kırk altı ülkede ise özel kurslarda Türkçe yabancı dil olarak öğretilmektedir. Dokuz ülkede Türkçe öğretim yapan üniversite; yirmi sekiz ülkede de Türkçenin öğretildiği, dil bilgisi ve dil bilimi çalışmalarının yürütüldüğü enstitü, bölüm veya merkez bulunmaktadır."Bu bilgiler ışığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Türkçe, en az dokuz ülkede resmi dil olarak kullanılmaktadır.
Soru Açıklaması
8.
Türkiye Türkçesinde günümüzde alıntı yapılmamış olan dil hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hintçe
Soru Açıklaması
Türkiye Türkçesinde Macarca,Arapça Rusça ve Rumenceden alıntılar olmasına rağmen Hintçeden alıntı bulunmamaktadır.
9.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra hangi dilden Türkçe'ye sözcük alımında artış gözlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" İngilizce
Soru Açıklaması
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anglosakson kültürün egemenlik alanının artmasıyla birlikte İngilizce pek çok dili etkilediği gibi Türkçeyi de etkilemeye başlamıştır. Doğru seçenek D'dir.
10.

Aşağıdakilerden hangisinde Türkçe'nin ulusal abecesi ile ilk Türk yazılı kaynağı doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Göktürk yazısı-Orhon Yazıtları
Soru Açıklaması

Geçmişte Türkçe'nin yazımı için pek çok abece kullanılmıştır. İlk yazılı kaynağımız Orhon Yazıtları’nda kullanılan ve bir bölümü Türk damgalarından gelen harflerden oluşan Göktürk yazısı ulusal abecemizdir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi düzlük-yuvarlık uyumunun dışında kalır? 
Doğru Cevap: "C" çamurlu
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı bulunmaz?

Doğru Cevap: "E" şoför
Soru Açıklaması

meyva değil meyve, makina değil makine, kurdale değil kurdele, maydonoz değil maydanoz olmalıdır. Doğru yazım E seçeneğinde görülür. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi anlamına göre sınıflandırılan cümle türleri arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Sıralı
Soru Açıklaması

Sıralı cümleler yapısına göre sınıflandırılan cümle türleri arasındadır. Doğru cevap E’dir. 

14.
Bir dilin söz varlığındaki sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması, aşağıdakilerden hangisiyle daha az ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Konuşanların, sözcüklerin hangi kökene ait olduğunu bilmemesiyle
Soru Açıklaması
Diğer tüm şıklardaki ifade edilenler Türkçenin ve diğer dillerin en önemli sorun alanlarından olması nedeniyle A şıkkında ifade edilen kelimelerin kökenlerine ilişkin açıklama, bir dilin kullanımına ilişkin karşılaşılan problemler arasında, diğerlerine göre daha dolaylı bir etkiye sahip olabileceğinden, son sıralardadır.
15.
Orhun Yazıtları hangi yüzyılda dikilmiştir?
Doğru Cevap: "C"        8. yy
Soru Açıklaması

Tonyukuk adına dikilmiş olan 725-726 yıllarında, Köl Tigin’e ait olan 21 Ağustos 732’de, Bilge Kağan yazıtı da 24 Eylül 735’te dikilmiştir. Doğru cevap C’dir.

16.

Arapça ve Farsça'nın dilbilgisel kurallarının Türkçe'yi etkilemesinin ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Osmanlı Türkçesi
Soru Açıklaması

Yabancı dil bilgisi ögeleri ve kuralları giderek artan bir yoğunlukta Türkçe'ye bulaşmaya başlamıştır. Aslında her dilde alıntı sözler bulunur ancak dil bilgisi ögeleri, kuralları kolay kolay bir dilden bir başka dile geçmez. Osmanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçenin 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar olan döneminde Arapça, Farsça dil bilgisi kuralları ve ögeleri de dilin yapısına etki etmeye başlamıştır

17.

“Bana göre” cümlesi aşağıdaki tamlayan-tamlanan ilişkisi bulunmayan sözcük öbeklerinin hangi türüne dahildir?

Doğru Cevap: "D" Edat öbeği
Soru Açıklaması

“Bana göre” cümlesi tamlayan-tamlanan ilişkisi bulunmayan sözcük öbeklerinden, edat öbeği türüne dahildir. Doğru cevap D’dir. 

18.

Argo; toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarakalgılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemidir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaçmak, sıvışmak kavramlarını argoda karşılayan sözcüktür? 

Doğru Cevap: "E" fertiklemek 
Soru Açıklaması

kaçmak, sıvışmak kavramlarını argoda karşılayansözler: Açmak, ançizlemek, cızdam etmek, cızlamı çekmek, cicozlamak, çözülmek, dümeni kırmak, ferlemek, fertiği çekmek, fertiklemek, ipini kesmek, kırmak, kirişi kırmak, kuskunu koparmak, nokta olmak, palamarı koparmak, panik kırmak, payandaları çözmek, tığmak, tırlamak, toz olmak, tüymek, voltasını almak, zamkinos etmek vb… Ölmek sözüne karşılık gelen argo sözler ise; cartayı çekmek, cavlağı çekmek, cavlamak, çıngırağı çekmek, gümlemek, kakırdamak, mortiyi çekmek, mortlamak, nalları dikmek, sıfırı tüketmek, imamın kayığına binmek, dört kolluya binmek, tıngırdamak, yaylanmak, yürümek, zıbarmak vb

Doğru yanıt E 

19.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, türü açısından diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "A" Yazmışlardı tüm kahramanlık öykülerini.
Soru Açıklaması

Amaç 3

20.
"Çok genç yaşta başlamış müziğe.Sesinin güzel olduğu anlaşılır anlaşılmaz müzik de hayatına girmiş.Sesi güzel olanlar türkü söylemeye teşvik edildiği için o da bu vesileyle düğünlerde, törenlerde mikrofonu eline almış.Heyecandan titremesi, ilk türkünün ardından son bulmuş."Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
Doğru Cevap: "A" İsim cümlesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.