Türk Dili 1
2015 - Final Soruları
1.
Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İlkel dil, gelişmiş dil diye bir ayrım vardır.
Soru Açıklaması
2.
İlk Türkçe döneminde aileden ilk ayrılan üye aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ana Bulgarca
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan başlıca ögelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tercih edilen meslekler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmelerin nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ahlak anlayışı
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti içerisinde Latin harflerini kullanan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arnavutlar
Soru Açıklaması
6.
Türkçe ve millî edebiyat akımının güçlenmesine büyük katkı sağlayan “Yeni  Mecmua” adlı derginin çıkarılmasına öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
7.
Asıl işlevi konuşmada anlamın ve uyumun daha açık hâle getirilmesi ve yüksek bilgi içeren içeriğin veya düşük olasılığın ifade edilmesidir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Durak
Soru Açıklaması
8.
Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel olması
Soru Açıklaması
9.
Biçimbirim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hece sayısı ile biçimbirim sayısı arasında doğrudan bir ilişki vardır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ağırbaşlılık” kavramına bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.
Soru Açıklaması
11.
Bir dilin söz varlığında kişilerarası iletişimde alışkanlık hâlinde kullanılan, dilin toplumsal kullanımına göre farklılık gösterebilen ve ait olduğu toplumun kültürel yapısını, dünya görüşünü ve kişilerin birbirlerine karşı tavırlarını sergileyen terimlerdir.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" İlişki sözlerine
Soru Açıklaması
12.
Türkçenin yapı bakımından dâhil olduğu dil grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sondan eklemeli diller
Soru Açıklaması
13.
Türk dilinin dünya dillerine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Türkçenin en fazla sözcük aldığı dil Fransızcadır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hangisi Orhon Yazıtları’na etkisi olan dillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Farsça
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Arapça veya Farsça değildir?
Doğru Cevap: "C" yönelim
Soru Açıklaması
16.
Türkçeden en çok sözcük alan dil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sırpça
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Söz varlığında bulunan sözcük sayısının fazla olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
Doğru Cevap: "D" kurdele
Soru Açıklaması
19.
Bilimi oluşturan verilerin ve bilgilerin sözlü, yazılı, görsel, işitsel ve deneysel olarak işlenmesini, üretilmesini, geliştirilmesini, aktarılmasını sürekli bir biçimde sağlayan dillerdir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Bilim dili
Soru Açıklaması
20.
Türkçenin okullarda zorunlu ders haline getirilmesinin gerçekleştiği dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" II. Meşrutiyet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.