Türk Dili 1
2016 - Final Soruları
1.
Kazakça, Karakalpakça ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kıpçak Türkçesi
Soru Açıklaması
2.
Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri
arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dile ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma dili
Soru Açıklaması
3.
muşamma > muşamba örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Aykırılaşma
Soru Açıklaması
4.
“Gözlükçülük” sözcüğünün tabanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" gözlükçü
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Yargıç bütün anlatılanları dinledikten sonra son kararını verdi.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama öbeği vardır?
Doğru Cevap: "D" Çalışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?
Doğru Cevap: "C" Atatürk Meydanı’nın bir arka sokağındaki küçük bir evde büyüdüm.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar öbeği, ismi nitelemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yeşil gözlerinden iplik iplik yaşlar iniyordu.
Soru Açıklaması
9.
İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Deyim
Soru Açıklaması
10.
Türk dünyasında atasözü yerine kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Makal, nakıl
Soru Açıklaması
11.
Türk argosunda kullanılan alıntı sözcüklerin çok büyük bir kısmının alındığı dil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rumca
Soru Açıklaması
12.
Yüzde iki yabancı sözcük oranıyla Türkçenin en sade metinlerinden biri kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
13.
Türkçenin içinde bulunduğu coğrafyadaki farklı kültürlerle yaşadığı ilişkiler sonucunda söz varlığındaki etkileşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Kısırlaşma
Soru Açıklaması
14.
Türkçedeki akrabalık adları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Cinsiyet bildirmez.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" döviz
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye marka adı olarak gelen, zamanla Türkçenin söz varlığına tür adı olarak geçen sözcüklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" jakuzi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyonlarda Türkçenin bozuk biçimde
kullanılmasını önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Günlük izleme oranının artırılması
Soru Açıklaması
18.
Günümüzde dünya dilleri arasında etkileşimde en çok rol oynayan dil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İngilizce
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe konuşurlarının sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Diller arası etkileşim sonucu bir dilden başka dile sözcüklerin geçmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi dilin kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dilin sözcük sayısının az olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.