Türk Dili 1
2018 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin sınıflandırılmasında esas olan boğumlanmayla ilgili ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Uzun - kısa olmalarına göre
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi "kalıplaşma" yoluyla üretilmiş bir sözcük değildir?
Doğru Cevap: "C" Ürün
Soru Açıklaması
3.
"Geleceğimiz yere geldik dediğinde muavin, indik; ama ne deniz vardı ne martı sesi."

Cümlesinde kaç tane türemiş sözcük vardır?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
4.
Orta Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Dönemin sonlarında Türkçe, üç ayrı yazı dili hâlinde gelişmeye başlamıştır
Soru Açıklaması
5.
Dilin, ilkel insanın nesneleri sesle anlatmaya çalışmasından doğduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ding-Dong Kuramı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

 

 
Doğru Cevap: "E" Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla nesne, zarf tümleci ve yüklemden
oluşmuştur?
Doğru Cevap: "A" Romanlarıyla beni büyüleyen ünlü yazarın kitaplarını uzun zamandır okuyamamıştım.
Soru Açıklaması
8.
Konuşma diline ait sözcüklerin yazı diline geçmesinin en önemli koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yazı diline ait metinlerde kullanılması
Soru Açıklaması
9.
"En hakiki mürşit, ilimdir." cümlesindeki "en" sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zarf
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Bütün gece horul horul uyuyup, sabah da hiç uyuyamadığından şikayet etti.
Soru Açıklaması
11.
"Savaş Dinçel'in Sait Faik'in yaşamını anlatan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye" isimli tek kişilik oyunu, ilk kez Macit Koper rejisi ile 1993 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilendi." cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Öge dizilişi özne, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir.
Soru Açıklaması
12.
"Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer." atasözünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Bulunma durumu eki
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde /a/ sesi ince olarak söylenmeli ve düzeltme işareti ile yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Hikaye
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hangisinde Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcükler yer alır?
Doğru Cevap: "D" Dolma, ocak, köşk, kazan
Soru Açıklaması
15.
Orhon Yazıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Başka dillerden alıntılar çoktur.
Soru Açıklaması
16.
Litvanya, Polonya ve Rusya Federasyonu'nda konuşulan Türkçe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karayim Türkçesi
Soru Açıklaması
17.
Bir dile yabancı dilden sözcüklerin girişinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "B" O dilin söz varlığının gelişmiş olmasıyla
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilişki sözü kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Babaannem olumsuz bir söz söylediğinde alınmayalım diye “sözüm meclisten dışarı” derdi.
Soru Açıklaması
19.
Türkçedeki alıntı sözcüklere en fazla kaynaklık eden dil aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Arapça
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ilk ulusal alfabesi olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Göktürk alfabesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.