Türk Dili 1
2019 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerin hangisinde diş dudak ünsüzleri birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" f, v
Soru Açıklaması
2.
Güneyde(I) deniz kenarında(II) bir yazlık(III) alıp emekliliğin keyfini(IV) çıkartacağım.(V)

Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
3.
Köktürk yazıları ilk defa hangi bilim adamı tarafından okunmuştur?
Doğru Cevap: "C" V. Thomsen
Soru Açıklaması
4.
Dilin klasik terminolojideki ifadesiyle, ağız, şive, lehçe gibi "değişke"lerden oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dilin zamana, coğrafyaya ve toplumsal katmanlara göre değişmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme fiilden kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Oldu olacak Susam’ı da yanımıza alalım.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama diğerlerinden farklı türdedir?
Doğru Cevap: "A" Mağazada en pahalı ayakkabılar ''timsah derisi'' ile yapılan ayakkabılardı.
Soru Açıklaması
seramik vazolar
7.
Aşağıdakilerden hangisi argoda sıklıkla kullanılan söz sanatlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Teşbih
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin anlatım gücünü artıran unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sözlük zenginliği
Soru Açıklaması
9.
Fotoğraflarımızı çeken usta bunları yakın zamanda, en geç bir hafta içinde, bize verecekmiş.

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Özne, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
Soru Açıklaması
10.
Konuşma diline ait sözcüklerin yazı diline geçmesinin en önemli koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yazı diline ait metinlerde kullanılması
Soru Açıklaması
11.
"Bugün çok ödevin var yapılacak." cümlesinin anlamına göre olumsuz ve soru, yüklemin yerine göre kurallı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bugün yapılacak çok ödevin yok mu?
Soru Açıklaması
12.
"En hakiki mürşit, ilimdir." cümlesindeki "en" sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zarf
Soru Açıklaması
13.
Orhon Yazıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Başka dillerden alıntılar çoktur.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki yabancı kökenli sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" bodyguard - karıştırıcı
Soru Açıklaması
15.
Türkçenin yanlış kullanımıyla ilgili aşağıdaki örneklerden hangisinin nedeni söyleyiş bozukluğudur?
Doğru Cevap: "C" Kardeşime söyliyim de seni arasın.
Soru Açıklaması
16.
Bir dile yabancı dilden sözcüklerin girişinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "E" O dilin söz varlığının gelişmiş olmasıyla
Soru Açıklaması
17.
Litvanya, Polonya ve Rusya Federasyonu'nda konuşulan Türkçe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karayim Türkçesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe konuşurlarının sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Diller arası etkileşim sonucu başka dillerden Türkçeye sözcüklerin geçmesi
Soru Açıklaması
19.
Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türklerin İslam dinini kabul etmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde /a/ sesi ince olarak söylenmeli ve düzeltme işareti ile yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Hikaye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.