Türk Dili 1
2020 - Final Soruları
1.
“Ah sen yokken biz burada ne günler geçirdik!” cümlesi aşağıdaki cümle
türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Ünlem cümlesi
Soru Açıklaması
2.
Dilin kökenini insanların çalışırken yaptıkları iş birliği aracılığıyla açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Etkileşim kuramı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi aile ile alakalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yuvayı dişi kuş yapar.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde Slav dilleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Bulgarca, Çekçe ve Lehçe
Soru Açıklaması
5.
"Vişne reçelini çok severdi." cümlesinde altı çizili bölüm aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Belirtisiz isim tamlaması
Soru Açıklaması
6.
“Onu ne para ne de şöhret mutlu etmişti.”

Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili söz grubunun cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bağlama öbeği
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Şaka şaka
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre şartlı birleşik bir cümledir?
Doğru Cevap: "E" Onu seviyorsan bir an önce bunu ona söylemelisin.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Makina
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kordale
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerin hangisinde "art ünlüler" birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" a, ı, o, u
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türkçe'ye kazandırdığı geometri terimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Trigonometri
Soru Açıklaması
13.
Batı Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İlk dönemine Eski Oğuz Türkçesi ya da Eski Anadolu Türkçesi denilmektedir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında
kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
Soru Açıklaması
15.
"İşinin değişmesi şansını da değiştirmişti." cümlesinde altı çizili bölüm aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Belirtili isim tamlaması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "dönüşlü" bir eylem değildir?
Doğru Cevap: "A" Bu konuda ne kadar hassas olduğu bilinirdi.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şöför
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamda kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Arkadaşlarıyla futbol oynarken ayağını kırmıştı.
Soru Açıklaması
19.
“Her şeyi bilmesine rağmen hiç sesini çıkarmadı.”

Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili söz grubunun cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Edat öbeği
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu soğuklukla hiç arkadaş edinemiyordu.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.