Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 3
1.

Örneğin "lise" sözcüğünün okunduğunda kulağınıza "liiiğğse" gibi geliyorsa dilin hangi özelliği ile ilgili yanlış bir kullanım olduğu söylenebilir? 

Doğru Cevap: "D" Ölçünlü söylenişi 
Soru Açıklaması

Bir sözcüğün ölçünlü söylenişi, genel kabul görmüş, yaygınlaşmış biçimidir. O¨lçün dışı kullanımlar hemen kulakları tırmalar. Doğru yanıt D'dir. 

2.

Pek çok dilde bulunan günaydın, afiyet olsun, özür dilerim gibi sınırlı sayıda birkaç söze karşılık, Türkçedeki bu tarzda sözlerin fazlalığının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

Doğru Cevap: "C" Türk kültüründe insan ilişkilerine önem verilmesi
Soru Açıklaması

Türkçedeki bu tarz sözcüklerin fazlalığı kültürümüzde insan ilişkilerine verilen önemin bir göstergesidir.

3.

Bir dilin kollarından birinin yani bir lehçesinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Ağız
Soru Açıklaması

Bir dilin kollarından birinin yani bir lehçesinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına ağız denir. Doğru cevap D seçeneğidir.

4.

Fransızca'ya geçen Türkçe kökenli sözcük sayısı yaklaşık olarak kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması

Türkçedeki 5.500 ’ün üzerindeki Fransızca alıntıya karşılık bu dile geçen Türkçe kö- kenli sözcük sayısı yüze yakındır. Doğru cevap A'dır

5.

Atasözleri ve deyimler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Atasözleri kalıplaşmış ifadelerken deyimler değildir.
Soru Açıklaması

Deyimler yargı bildirmezler. Deyimler; bir durumu, olayı ya da varlığı tasvir etmek, açıklamak, ifade etmek amacıyla etkili anlatımından yararlanılan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Atasözü ise, bir gözlem ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getirir. Yaşanmış birtakım olaylardan, sonraki kuşakların ders almasını sağlamaya çalışır, bir öğüt verir. Bazı deyimlerde yargı bulunsa da genelde deyimler yargısız ifadelerdir. Kısaca deyimler daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla bir durumu açıklamak; atasözleri ise bir durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlamak amacıyla kullanılırlar. Deyimler amaç bakımından da atasözlerinden farklıdır. Deyimlerin amacı bir durumu ya da kavramı özel bir kalıp içinde çekici ve etkili bir anlatımla belirtmek iken atasözleri öğüt verme, yol gösterme ya da tecrübe aktarma amacı güderler. Bu yönüyle bazı kalıp sözler her iki gruba da dahil edilebilirler. Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış ifadelerdir. Ancak kalıplaşmanın biçiminde bazı farklılıklar vardır. Atasözlerindeki kalıplaşma deyimlere göre daha sıkıdır. Deyimlerde yer alan sözcükler başta, ortada ve sonda birtakım değişiklikler gösterebilirler. Doğru cevap B seçeneğidir.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil öbeği bulunmaktadır? 

Doğru Cevap: "A" Herkes gördüğü bu güzellik karşısında büyülenmişti.
Soru Açıklaması

Sıfat-Fiil ÖbeğiSıfat-fiil eklerinin eyleme eklenmesiyle oluşan sözcük öbeğidir. Sıfat-fiil öbeği, cümleninbütün ögelerini oluşturabilir. Örnek: Büyük sınava hazırlanan öğrencileri gördükçe üzülürüm. Yaşanacak güzel günlerimiz var. Herkes gördüğü bu güzellik karşısında büyülenmişti.

Doğru yanıt A 

7.
Aşağıdakilerden hangisi söz varlığının anıldığı sözcük gruplarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Söz Dağarcığı
Soru Açıklaması
Soru kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyindedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.