Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 38
1.

Bugün Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların bir bölümü onu konuşanların yaşadığı sorunlardır. Aşağıda Türkçenin sorunları ile ilgili tespitlere yer verilmiştir. Bunlardan hangisi Türkçenin kendisi ile değil, doğrudan konuşanla ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Türkçenin özelliklerinin yeterince kavranamaması
Soru Açıklaması

Türkçe gerek ses yapısı ve ses uyumları gerek biçim özellikleri ve sözcük türetme yeteneği gerek söz varlığı ve anlatım gücü ile yeryüzündeki birçok dil gibi kendi kendisine yeten özelliklere ve iç zenginliğine sahiptir. Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların bir bölümü aslında konuşurlarının yaşadığı sorunlardır. Bunlar Türkçenin özelliklerini yeterince kavrayamamış, söz varlığının anlatım gücü ile donanamamış, kendi yetersizliklerinin nedenini Türkçeye bağlayan, bu yüzden de yabancı sözcüklerin cazibesine kapılmış kullanıcıların sorunudur. Dolayısı ile sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

2.

Ağızlar, zaman zaman ölçünlü dile sözcükler verir. Bu süreç _____ olarak adlandırılır.

Doğru Cevap: "C" İç alıntılama
Soru Açıklaması

Ağızlar, zaman zaman ölçünlü dile sözcükler verir. Bir dilin kendi ağız ve lehçelerin­den yaptığı bu tür alıntılara “iç alıntılar” denir. Doğru cevap C’ dir.

3.
I. Yiğitlik II. Deyim III. Konukseverlik IV. İkileme V. Akrabalık Yukarıdaki sıralamaya bakıldığında, Atasözlerinin konuları arasında hangileri yer alır?
Doğru Cevap: "D" I,III ve V
Soru Açıklaması
Belirtilen Sayfada Sorunun Cevabı Mevcuttur.
4.

Türkiye Türkçesinin de içinde yer aldığı Türk yazı dilleri, lehçeleri ve ağızlarının yayılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "A" Türk dili konuşurlarının iki yüz yirmi milyona ulaştığı tahmin edilmektedir.
Soru Açıklaması

Bütün bu yazı dilleri ve ağzılarıyla birlikte Türk dili konuşurlarının iki yüz yirmi milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Doğru yanıt A'dır. 

5.
Gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma gücü ne ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Soyutlama gücü
Soru Açıklaması
Soyutlama; bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düsüncede ayırma demektir. Soru kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyindedir. Doğru cevap C seçeneğidir.
6.

“Eski köprü” cümlesi aşağıdaki tamlama türlerinden hangisine dahildir?

Doğru Cevap: "C" Sıfat tamlaması
Soru Açıklaması

“Eski köprü” cümlesi sıfat tamlamasıdır. Doğru cevap C’dir.

7.

Üniversite reformu hangi yılda gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" 1933
Soru Açıklaması

Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan üniversite reformu (1933) ile Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi uğrunda önemli kararlar uygulama alanına sokulmuştur.

8.

Aşağıdaki ikilemelerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "C" baştan sona
Soru Açıklaması

Seçeneklerdeki “yatıp kalkıp, bitmez tükenmez, yalvarmak yakarmak” ikilemeleri, fiil kök ve gövdelerinden birtakım eklerle ya da yalın olarak oluşturulmuştur. Ancak “baştan sona” fiil değil, isim tabanlıdır.

9.
Türk Dil Kurumu, 'selfie' sözcüğü yerine 'özçekim' sözcüğünün kullanımını önermektedir. Bu durum Türkçe'nin kullanımında yaşanan sorunlardan hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Yabancı sözlerin yoğunluğu
Soru Açıklaması
Türk Dil Kurumu’nun görevi dilimize giren veya girmekte olan yeni sözlere Türkçe'nin kaynaklarından yararlanılarak karşılıklar bulmak ve Türkçe kökenli sözleri kullanmak, bir yandan dilimizin gelişmesine katkıda bulunulurken diğer yandan da teknolojiden, bilimden, ana dilimiz aracılığıyla yararlanmamızı sağlamaktadır. Verilen örnek yabancı kaynaklı sözcüklerin dilimize girişi ile ilişkilidir. Doğru yanıt 'Yabancı Sözlerin Yoğunluğu' ile ilişkilidir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı gibi belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanması olarak adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Ölçünleştirme
Soru Açıklaması

Ölçünleştirme (standartlaştırma): Bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasıdır.

11.
Aşağıdakilerden hangisi dile kazandırılan yabancı sözcüklerin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sınırlı ilişkiler
Soru Açıklaması
Dile geçen sözcükler politik, sosyal, ekonomik, dini ilişkiler nedeniyle geçmiştir.
12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik öbeği kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Yurttaki arkadaşlarını çağırmıştı telaşla.
Soru Açıklaması

Aitlik eki “-ki” ile oluşturulan sözcük öbeğidir. Cümlede zamir (bizimki gidiyor) ya da sıfat (bahçedeki kadın) görevindedir. “-ki” den önceki ad tek sözcük olabileceği gibi ad yerine geçen bir sözcük öbeği de olabilir.

13.
Türk Dil Kurumunun verilerine göre Türkçeye en çok hangi dilden sözcük geçmiştir?
Doğru Cevap: "C" Arapça
Soru Açıklaması
14.

Yeni sözcüklerin yapımında çok kullanılan veya çok sayıda sözcükte bulunan eklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İşlek ekler
Soru Açıklaması

Yeni sözcüklerin yapımında çok kullanılan veya çok sayıda sözcükte bulunan eklere işlek ekler denir.

15.
Radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşması, dinleme ve izleme oranlarının yükselmesi ile Türkçe'deki söyleyiş bozuklukları, cümle düşüklükleri, yanlış sözcük kullanma, Türkçenin söz varlığında bulunmayan yabancı sözcüklere yer verme, kaba dil ve argo gibi etkiler gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1990 yılında başlayan özel yayımcılıkla televizyon ve radyo yayımcılarının seçimindeki niteliğin göz ardı edilmeye başlanması.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Eklemeli bir dil olan Türkçede bütün eklerin son ek olmasına, ön ek bulunmamasına karşın Farsçadan, Arapçadan ön ek ve edatların alıntılanmasına örnek değildir?

Doğru Cevap: "D" hikâye-i garibe
Soru Açıklaması

Türkçede sözcüklerin cinsiyeti bulunmamasına karşın Arapçadan geçen sözcüklerde erilliklerin ve dişilliklerin korunması, tamlamaların da sözcüklerin cinsiyeti gözetilerek yapılması: hikâye-i garibe ‘garip hikâye.

17.

Dilde yaşanan etkilenme insanların günlük hayatlarını da dolaylı yoldan etkiler. Aşağıdakilerden hangi durum bu etkilenmeye bir örnek verilemez?

Doğru Cevap: "E" Borsanın değer kaybedip düşüşe geçmesi
Soru Açıklaması

İnsanların dil ile birlikte yaşayış tarzı,beslenme alışkanlıkları,ticari hayat,toplumsal ilişkileri de değişime ve yozlaşmaya uğrar. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli sözlerde bulunmaz?

Doğru Cevap: "C" J harfi
Soru Açıklaması

Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz. Doğru cevap C'dir.

19.

Türk Dil Kurumunun yabancı kökenli sözlere önerdiği karşılıklardan hangisi aşağıda doğru olarak eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Selfie - özçekim
Soru Açıklaması

Selfie - özçekim

20.
I. Birden fazla sözcük bir araya getirilir. II. Devrik cümle yapısında değildir. III. Belirli kurallarla bir araya getirilen sözcüklerden oluşur. Sözcük öbekleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Devrik cümle yapısı ile sözcüklerden söz öbeği oluşturulabilir. Diğer ifadeler doğrudur. Doğru seçenek D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.