Türk Dili 2
Final 2013
1.
Sevdiğimiz bir insan bizim dünyamızdan ayrılınca gönlümüze bir perişanlıktır çöküverir, kendi kendimize: “Bir daha göremeyeceğim o yüzü... Bir daha işitemeyeceğim o sesi...” deyip deyip içleniriz. Öyle ki ölümden de öte kavuşmalar hayal ederek avunsak bile durmuş bir kalbin tekrar vurmayacağını düşündüğümüz için yaramızı onulmaz sanırız. Bir süre sonra her derdin devasını bulan günler onun da şifasını getirir. Birdenbire ölümün anlamı gözümüzde kaybolur, o sevdiğimiz insan gerçek hayattan daha kuvvetli, sanki daha gerçek bir hayatla anılarımızda yaşamaya başlar. Kısacası hiçbir şey kendinden önce olmuşları büsbütün silemez, olmamış edemez. Ölüm de insanı yok edemez.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Ölüm, mutlak bir sonsuzluktur.
Soru Açıklaması
2.
Bir kompozisyonun giriş bölümünü etkili kılmak için başvurulan yöntemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Öyküleme-Alıntılama-Soru sorma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1071’in anlamı Anadolu’nun bir daha geri dönülmez biçimde Türk’leşmesi ve İslam’laşması demekti.
Soru Açıklaması
4.
Bunun üzerine Arda: ( )Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun ( ) ( ) diye sordu.

Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" (“), (?), (“)
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünsüz türemesi meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Soğuktan bütün bedenim buz kesilmişti; öyle ki artık ne el ne de ayak parmaklarımı hissedebiliyordum.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Lise döneminde, biz de arkadaşlarla duvar gazetesi çıkardık. O zamanlar ben de yazdım.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fransız edebiyatında deneme türünün kurucusu olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Michel de Montaigne
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi gazete ya da dergi yazısı olan fıkra türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Konunun belgelere dayandırılarak nesnel bir biçimde anlatılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olayların geçtiği yerin ve zamanın dar bir plan içinde işlenmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Yalın bir dille çobanların yaşamlarının, üzüntülerinin, aşklarının anlatılması
Soru Açıklaması
11.
Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerinin, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Karar
Soru Açıklaması
12.
 Bilimsel bir araştırma konusu seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "A" Popüler bir konu olmasına
Soru Açıklaması
13.
I. İtalik
II. Bold
III. Altı çizgili
IV. Hem italik hem bold


Bilimsel bir yazıda kaynakça listesi oluştururken eser adı yukarıdakilerden hangileriyle gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Yalnız IV
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Biçimsellik
Soru Açıklaması
15.
Dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce dinleme etkinliğinde bulunduğu dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pasif dinleme
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen çevre temelli faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İlgi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki konuşma türlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Sempozyum; kurum ve kuruluşların amaçları ve beklentileri çerçevesinde belirledikleri temel konuları ele almak üzere seçilen uzman kişilerin ve katılımcıların, görüşlerini bu toplantılarda paylaştıkları konuşma türlerindendir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Serilik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki konuşmayı oluşturan unsurlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Sıklık/frekans; konuşma sesleri, akciğerlerden başlayıp ağız ve burunda sona eren solunum yollarında sıralanmış organlara çarpıp veya sürtünüp seda haline geldikten sonra en son olarak bir kalıptan, engelden geçip ağızdan çıkan titreşimlerdir.
Soru Açıklaması
20.
İş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakım konularında kendilerini çok rahat hissetmeli, rahat ve spor kıyafetlerle görüşmeye gitmelidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.