Türk Dili 2
Büt 2014
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Oradan ayrılırken geride arkadaşlarını; komşularını bırakmıştı.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Okuduğum hikâyenin anlatımı öyle kuruydu ki
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İstiklal Savaş’ında asıl nokta, Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunan’a vurulan onulmaz darbe olmuştur.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "A" Çoluk çocuk dışarıda bu olaya şahit olmuştu.
Soru Açıklaması
5.
Özyaşam öyküsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yazar örnek yönlerini öne çıkarır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi makale yazımında dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Makale yazarı düşüncelerini öznel bir yaklaşımla aktarmalı
Soru Açıklaması
7.
Sanatsal yazıların özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gerçeğin olduğu gibi aktarımından çok yazarın kurguladığı gerçekliğin söz konusu olması
Soru Açıklaması
8.
Didaktik şiir türünün özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir düşünceyi açıklama amacıyla yazılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Deneme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazının giriş paragrafında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Konu ile ilgili kaynakların hepsinden alıntılar verilmesi
Soru Açıklaması
11.
Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin gölgesinde kalarak unutulmaya yüz tutmuş olan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel mektup
Soru Açıklaması
12.
Dipnotlu kaynak gösterme yöntemleri daha çok aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Kitap veya benzer nitelikli hacimli çalışmalarda
Soru Açıklaması
13.
Bir araştırma ve inceleme sonucunda elde edilen verilere dayanarak bir konu ya da olayla ilgili olarak hazırlanan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rapor
Soru Açıklaması
14.
Dinleyicinin çok yönlü bakış açısıyla dinlediklerini ele aldığı, sorguladığı, değerlendirdiği ve karşılaştırdığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel
Soru Açıklaması
15.
Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması esasına dayanan ve en çok kullanılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sessiz okuma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Türkçede yaygın karşılığı olmasına rağmen verici dildeki biçimi yazı ve konuşma dilinde kullanılır?
Doğru Cevap: "B" legal
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesletimi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" bakiye
Soru Açıklaması
18.
Özellikle ilk ve orta dereceli okullarla liselerde öğrencilerin kendilerini ifade edebilme ve tartışabilme becerilerini kazanmaları için kullanılan hazırlıklı konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Münazara
Soru Açıklaması
19.
Türkçe karşılığı “bilgi şöleni” olan hazırlıklı konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sempozyum
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşma türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Telefonla konuşma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.