Türk Dili 2
Final 2014
1.
“Konu”nun tam ve doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Konuşmada, yazıda ya da eserde ele alınan düşünce, olay veya durumdur.
Soru Açıklaması
2.
Okumak ( ) insanı her yaşta kavrayabilen sevinçlerin en dolgunudur. Voltaire ( ) ( ) Okuma ( ) ruhu yüceltir.” demiştir ( )

Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelir?
Doğru Cevap: "D" ( , ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( . )
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sanat eserinin toplumun değer yargılarına göre incelenmesi
Soru Açıklaması
4.
Günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ruşen Eşref Ünaydın
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda insanı yeni bir bakış açısıyla değerlendiren yazarlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Austen
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dramın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Üç birlik kuralının ve beş perdeden oluşma zorunluluğunun olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gözlemci ve betimleyici gerçekliğin belirgin özelliklerinden olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki romanların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Okuru aktif olarak yazının içine çekmesi ve donanımlı okura ihtiyaç duyması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yazışma türleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Makale
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi resmî yazı türlerinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Edebîliğin ön planda olması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi akademik üslubun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişisel ifadelerin tercih edilmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi raporun özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Olayın kanıtlarıyla birlikte yazılı hâle getirilmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinin ardından düzenlenecek olan bir tutanak kesinlikle olay tutanağı olacaktır?
Doğru Cevap: "D" Meydana gelmiş iş kazaları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin başlıca şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel etkenleri göz önünde bulundurma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kurgulayıcı metinlerde temel alınan ögelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nesnellik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kurgulayıcı metinlerdeAşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Konuyla ilgili ön bilgileri harekete geçirmek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşma türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İş görüşmesi
Soru Açıklaması
18.
Başka dillerden geçen bazı sözcükler Türkçede yanlış telaffuz edilmekte ve yazılmaktadır. Örneğin “hafakan” sözcüğü “afakan” olarak bilinir.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" aksesuvar
Soru Açıklaması
19.
Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir. Tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Açık oturum
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe karşılığı olmasına rağmen verici dildeki biçimiyle kullanılan sözcüklere örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" kıraat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.