Türk Dili 2
Vize 2014
1.
Anlatılara somutluk kazandırmak için başkalarının düşüncelerinden, sözlerinden yararlanma şeklinde kullanılan ve tanık gösterme olarak da adlandırılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tanıklama
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi dil becerisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Anlama
Soru Açıklaması
3.
Kompozisyonun başlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Başarılı kompozisyon yazarları başlığı belirledikten sonra yazılarını yazmaya başlarlar.
Soru Açıklaması
4.
Domuz gribi, WHO’nun verilerine göre 40’ı aşkın ülkede 12.000’i aşkın kişiyi enfekte etmiş, 86 kişiyi öldürmüş durumda. Fakat bunlar kayıtlı vakalar; virüse maruz kalmışların gerçek sayısının en az 100.000 olduğu tahmin ediliyor.

Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tanıtlama
Soru Açıklaması
5.
İnsanı diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan en temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Düşünme ve dil yetisi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bu eserler Osman’lı döneminden kalma minyatürlerdir.
Soru Açıklaması
7.
Çöl deyince aklınıza ne geliyor() Suyun olmadığı() kimsenin uğramadığı ıssız ve sapa yerler mi() O zaman sizi şaşırtalım() İlkbaharda çöller de rengârenk çiçeklerle dolar()

Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırayla hangi noktalama işaretleri gelir?
Doğru Cevap: "D" ( ? ) ( , ) ( ? ) ( . ) ( . )
Soru Açıklaması
8.
Arap alfabesinde, Kur’an’da ayetlerin bittiğini gösteren işaret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vakfe
Soru Açıklaması
9.
Göktürk alfabesinde kelimeler, bir diğerinden yalnızca bir noktalama işareti kullanılarak ayrılmaktaydı. Bu noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İki nokta(:)
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Uzun, uzun bir yoldan geçerken annemi hatırladım.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" Oğluna olan hasreti günden güne artıyordu.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ancâk
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Düşekalka
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ardısıra
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Uzunca bir süreden sonra Prof. Dr. Mehmet bey bizi fark etti.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Türe dönük
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz fıkra yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Berna Moran
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı döneminde yaşam öyküsü yazım geleneğinin izlerini taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Heşt Behişt (Sekiz Cennet)
Soru Açıklaması
19.
“Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarıdır.”

Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Söyleşi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi “makale”nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sanatsal anlatım kaygısı taşır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.