Türk Dili 2
Büt 2015
1.
Bütün dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır: Amerika’dan Hindistan’a, Arabistan’dan Ümit Burnu’na, Kırım’dan Yunanistan’a, İtalya’dan İskandinavya’ya kadar -ister küçük, ister büyük, ister okyanuslarda, ister kapalı denizlerde olsun- bütün yarımadalara bakınız; hepsi salkım salkım kuzeyden güneye doğru uzanır. Yalnız Anadolu yarımadasıdır ki tek başına batıya bakar.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “tanıklama”nın tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak yazıya giriş yapılmasıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ben iyisi mi çıkayım. Şimdi geldi mi? her tarafı dağıtır, benim de canımı sıkar.
Soru Açıklaması
4.
Ülkemizde Cumhuriyet, 29( )10( )1923 tarihinde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" (.), (.)
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hiç unutmuyorum, ilkokula gidiyordum. Kabakulak olunca koca çocuk olmama rağmen, annemle koyun, koyuna yatmıştık.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde düzeltme işaretinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ancâk
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında eleştirinin bir tür olmasında etkili olmuş yazarlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Nurullah Ataç
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ele alınan konunun anlatımında edebî sanatlara yer verilmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Olayların geçtiği yerin ve zamanın dar bir plan içinde işlenmesi
Soru Açıklaması
10.
“Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse”


Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Didaktik
Soru Açıklaması
11.
Durum öyküsünün Türk edebiyatındaki öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Memduh Şevket Esendal
Soru Açıklaması
12.
Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerinin, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Karar
Soru Açıklaması
13.
Konuyla ilgili herhangi bir cümleyi/paragrafı/fikri kaynakta yer aldığı şekliyle, hiçbir müdahalede bulunmadan, tırnak içinde alıntılama şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Doğrudan aktarım
Soru Açıklaması
14.
Bilimsel bir araştırma konusu seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "D" Popüler bir konu olmasına
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi okumanın beş temel ilkesinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Süreli bir eylem olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Biçimsellik
Soru Açıklaması
17.
Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması esasına dayanan ve en çok kullanılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sessiz okuma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ince sıradan ünlüyle söylenmesi gerekirken yanlış olarak kalın sıradan ünlüyle söylenir?
Doğru Cevap: "B" Dikkat
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşma türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Telefonla konuşma
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesletimi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" bakiye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.