Türk Dili 2
Final 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon yazma planlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Olaya dayalı
Soru Açıklaması
2.
Küresel ısınma aldı başını gidiyor( ) fakat bu konuda ülkeler hâlâ yeterince hassasiyet göstermiyorlar.

Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" (;)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" ardısıra
Soru Açıklaması
4.
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek amacıyla yazılır. Bilimsel ağırlıklı, gazete ve dergi yazılarıdır. Konu sınırlaması yoktur.

Yukarıda özellikleri verilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Makale
Soru Açıklaması
5.
Konusu insanın ve yaşamın kendisidir. Daha doğrusu yaşanmış ya da yaşanması olası durumları, olayları kurmacaya dayalı olarak anlatan yazı türüdür. Eserlerde olay ve durum, kişiler, yer ve zaman geniş bir plan içinde ele alınır. Kurmaca ve öznel anlatım bu türün temel özelliklerindendir. Esnek bir yapısı vardır. Toplumun ve çevrenin değişimlerine kolayca kendini uydurur.

Yukarıda kısaca tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Roman
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türleri içinde en eski tür olarak nitelendirilir?
Doğru Cevap: "D" Şiir
Soru Açıklaması
7.
Duyguları coşkulu bir dille anlatan şiirlerdir. Aşk, özlem, acı, ölüm benzeri duyguları dile getiren bu şiir türü dünya edebiyatında olduğu gibi bizim edebiyatımızda da en yaygın şiir türleri içindedir. Bu tür 19. yüzyılda Romantizm akımı ile güçlenir.

Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lirik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bilimsel kavram ve terimlere yer verilmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yazarın sanatlı anlatım kaygısının olması
Soru Açıklaması
10.
Rapor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Eskiden arzuhal ya da istida diye de adlandırılırdı.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada kabul gören yazım tarzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" AWA: Amerikan Yazım Birliği
Soru Açıklaması
12.
Duyguları coşkulu bir dille anlatan şiirlerKuruluşların istediği niteliklere sahip kişiyi tercih edebilmesine olanak sağlar. Yazılan bilgilerin doğru ve ispatlanabilir nitelikte olmasına özen gösterilir. En az sayfa ile gerekli bilgiler en iyi biçimde ortaya konulmalıdır. Bugüne kadar neler yaptığı, neleri bildiği ve gelecek hedefleri belgelenir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen yazışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Öz geçmiş
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi okuma öncesinde kullanılan okuduğunu anlama stratejilerinin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi okuma sürecinde dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Okuma sadece eğitim sürecinde devam eder.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen “Alıcı Temelli Faktörler”den biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Konuşma hızı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnanç
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda Türkçe karşılıkları ile beraber verilen sözcüklerden hangisinin eşleştirmesi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İllegal-yasal
Soru Açıklaması
18.
Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler.

Bu parçada sözü edilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Açık oturum
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “hazırlıksız konuşma” türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İş görüşmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve etkili konuşmanın temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Doğallık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.