Türk Dili 2
Vize 2015
1.
Aşağıdaki kompozisyon bölümlerinin hangisinde, konu ana hatlarıyla ele alınır?
Doğru Cevap: "D" Giriş
Soru Açıklaması
2.
Anlatım biçimlerinden biri olan “tanımlama” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bir kavramın niteliklerinin eksiksiz olarak belirtilmesidir.
Soru Açıklaması
3.
Kompozisyon yazımı sırasında belirlenen konunun dağılıp farklı mecralara kaymasını önlemek için yapılması gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Konunun sınırlandırılması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sorgulama
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi noktalama işaretlerinden biri olan “virgül”ün kullanım özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kimi kısaltmalarda kullanılması
Soru Açıklaması
6.
Türk yazı dilinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ünlem işareti ilk kez Göktürk alfabesinde kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Annem hep şöyle derdi() ()Hayata devam edebilmek için geçmişi arkada bırakmak gerekir()() Benim koşmam da bununla ilgiliydi sanırım()

Yukarıdaki parçada boş parantezle gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" (:),(“),(.),(”),(.)
Soru Açıklaması
8.
Annem inleyerek: “Fakat… Ben… Ben bilmiyorum ki, ne duydunuz?” dedi.

Yukarıdaki cümlede üç noktanın (...) kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Konuşma bölümlerinde, duraksama veya kekelemeyi gösterme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi noktalama işaretlerinden biri olan “nokta”nın kullanım özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kelimeleri hecelere ayırırken kullanılması
Soru Açıklaması
10.
Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa, bunları birbirinden ayırmak için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Noktalı virgül
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Mektubuna “Aziz dostum” diye başlamıştı.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bitişik yazılması gereken “de” ayrı yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" En zor günlerim de hep yanımdaydınız.
Soru Açıklaması
13.
Yazım kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Günümüzde yazım kılavuzları sadece Türk Dil Kurumu tarafından basılmaktadır.
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Yeni aldığı yapboz ile çok oyalandı.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Çoluk çocuk dışarıda bu olaya şahit olmuştu.
Soru Açıklaması
16.
Muallim Naci’nin “Ömer’in Çocukluğu” adlı eseri aşağıdaki yazı türlerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Otobiyografi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki yazınsal türlerden hangisi düşünce yazılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Öykü
Soru Açıklaması
18.
Makale türünün ilk örneğinin yer aldığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tercüman-ı Ahvâl
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Amacın okuru eğlendirmek olması
Soru Açıklaması
20.
İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenemez ki! Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte bu tür, yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasından doğmuştur.

Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Günlük
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.