Türk Dili 2
Büt 2016
1.
Yardımcı düşüncelerin yer aldığı kompozisyon bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gelişme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bahar gelip de etraf canlandı mı içimi bir huzur kaplardı?
Soru Açıklaması
3.
(I) Melih Cevdet Anday 13 Mart 1915'de İstanbul'da doğdu. (II) Saraylı bir babanın oğluydu fakat orta halli bir ailede, tahmin edilen sıkıntıları çekerek büyüdü. (III) Babasını sevmiyor, onunla hayat duyumu ve ideolojisi uyuşmuyordu. (IV) Ankara Taş Mektep’ten Orhan Veli ve Oktay Rifat’ın sınıf arkadaşıydı. (V) Bir süre Belçika’da sosyoloji okudu ancak eğitimi II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle kesintiye uğradı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
4.
“Mavi, ahşap kapı ve pencereleri, ahşap sandalyeleri ve rengarenk çiçekleri ile küçük bir Ege kasabasında olduğumuzu her daim hatırlatan bir yer Bozcaada. Bozcaada, gemi ile yaklaşırken adı gibi “boz” gözüken ama içlere doğru ilerlediğinizde üzüm bağları ile dolu, Rum mimarisini yansıtan ve koruma altına alınmış güzel bir ada. Evleri ve sokakları insana şehrin nasıl yorucu ve yutucu olduğunu, insanın insanca yaşama ihtiyacını hatırlatıyor.

Yukarıdaki parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gezi yazısı
Soru Açıklaması
5.
Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Üç birlik kuralına uyulmaz.
Soru Açıklaması
6.
Eskiden “arzuhal” ya da “istida” olarak da adlandırılan ve gerek resmî gerekse özel kuruluşlara bir isteği ya da şikâyeti bildirmek üzere kaleme alınan resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dilekçe
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi raporun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Komisyonlarca gerçekleştirilmiş çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılması
Soru Açıklaması
8.
Bir soruna çözüm bulmak için gerekli verilerin planlı ve sistemli bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması ve yorumlanması sürecine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Bilimsel araştırma
Soru Açıklaması
9.
Altı kere aldılar Şehitler Tepesi'ni,
Altı kere geri aldık.
Ovalar şahidimiz,
Sonunda biz aldık.
İlle dermiş gavur,
Gülerim illesine!
Gece atar, gündüz atar, yorulmaz,
Delik delik oldu nazlı yer.
Yanaşmaz ki iki nefes sorasın,
Kimi arar, ne söyler?
Deli midir, kör müdür,
Şaşarım güllesine!
Yaralarım köyceğizi düşünür,
Kanımın boşuna akası yok.
Düşmana malum ola,
Dipciğim yüreğimdir çarpınca, şakası yok
Ayacığıma düşmüş,
Acırım kellesine!... (Fazıl Hüsnü Dağlarca)


Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Epik şiir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi içeriğine göre roman türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İzlenimci roman
Soru Açıklaması
11.
Düş gücünün ve imgelemenin önemli yer tuttuğu, bilgilenmekten çok sanatsal bir tat almak için okunan ve amacın, okurun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştrimek olduğu yazı türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sanatsal
Soru Açıklaması
12.
Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin gölgesinde kalarak unutulmaya yüz tutmuş olan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özel mektup
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Serilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesletimi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" anfi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen kaynak temelli faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dikkat
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnanç
Soru Açıklaması
17.
Belirli duyguları anlatmak için el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareketlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Jest
Soru Açıklaması
18.
Sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vurgu
Soru Açıklaması
19.
Anlatılanları daha iyi kavramak amacıyla dinleyenlerin dinleme esnasında birbirleriyle etkileşim içinde oldukları, birbirlerine soru sordukları, paylaşımda bulundukları dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Grup halinde dinleme
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Konuyla ilgili ön bilgileri harekete geçirmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.