Türk Dili 2
Büt 2017
1.
Türk yazınında makale türünün gelişmesinde öncü olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şinasi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Elindeki bu bilgilere rağmen bunları kimseyle paylaşmadı.
Soru Açıklaması
3.
Bunun üzerine Arda: ()Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun () ()diye sordu.

Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" (“) (?) (“)
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğün yazımında bir yanlışlık vardır?
Doğru Cevap: "E" Yapılan her haksızlığa sabır ediyordu.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" Mektubuna “Aziz dostum” diye başlamıştı.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Anlatımının nesnel olması
Soru Açıklaması
7.
"Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni, kır beni
Götür tozlarımı burdan uzağa
Yârin çıplak ayağına sür beni
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil, yüreğine sor beni"


Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Lirik
Soru Açıklaması
8.
Bilimsel bir yazıya başlık seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Başlıkta kısaltmalara yer verilir.
Soru Açıklaması
9.
Batı’da bazı görüşlere göre, bu türün kurgusal anlatım olarak kaynakları İlk Çağ’a uzanır. Bir tür olarak bağımsızlaşması ise Rönesans’la başlar ve gerçek anlamda ilk olgun örneği 17. yüzyılın başlarında Cervantes’in Don Quichotte (Don Kişot) adlı eserinde görülür.

Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Roman
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi "Dram"ın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Olayların ya da durumların gülünç yönlerini genellikle eleştirel bir bakış açısıyla ele alması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Günlük
Soru Açıklaması
12.
Bu bölümde çalışmanın çerçevesi çizilir. Araştırmacının konuyu nasıl sınırladığı ve ne çerçevede, hangi yöntemle ele alacağı mutlaka belirtilmelidir. Böylece araştırmacı, hazırlayacağı yazının küçük bir haritasını çıkarmış olur. Bu harita, yazının geneli hakkında bilgi vereceğinden, hem yazı boyunca kendisine, hem de okuyucuya yol gösterecektir. Ayrıca araştırmanın amacının yanında, konuya ilişkin daha önce yapılmış çalışmalar da bu bölümde özetlenmelidir. Yazar bütün bunlardan başka, bu bölümde bu çalışma ile hangi sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini de belirtebilir. Bu bölümde konu ile ilgili kavramlara, terimlere yer verilir ve araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi belirlenmeye çalışılır.

Yukarıda söz edilen bilimsel yazı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Giriş
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İnsana, insan gerçeğini bir kurgu içinde sunarak özdeşim kurdurması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesletimi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" anfi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
Doğru Cevap: "C" Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen "çevre-ortam temelli" faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Konuşma hızı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi "hazırlıksız konuşma" türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" İş görüşmesi
Soru Açıklaması
18.
Metinde anlatılanların genel olarak anlaşılması, konunun ana hatlarıyla kavranması amacıyla yapılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özetleyerek okuma
Soru Açıklaması
19.
Karşılıklı tartışmalar, metni oyunlaştırma, canlandırma ve metinle ilgili hazırlıksız konuşmalar gibi etkinlikler aşağıdaki okuduğunu anlayabilme süreçlerinin hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yoğun dikkat
Soru Açıklaması
20.
Dinleyicinin dinlediklerine anlam yükledikten sonra zihinde yapılandırması, yorumlaması, analiz ve senteze gittikten sonra bunlardan yeni fikirler üretmesi şeklinde gelişen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yaratıcı dinleme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.