Türk Dili 2
Vize 2017
1.
Uzun çizgi işaretinin yazı dilindeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Roman, hikâye, masal, tiyatro gibi türlerde kişilerin konuşmalarını vemek
Soru Açıklaması
2.
"Genel olarak bal, %80 şeker ve %17 su içerir Geriye kalan %3’lük kısım mineral maddeler amino asitler, renk maddeleri, vitamin ve enzimlerden oluşur. Özellikle %17’den daha fazla su içeren ballar ambalaja girmeden önce ekşimeyi önlemek amacıyla 60 °C’de yarım saa ısıtılmalıdır."

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tanıtlama
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu yapıt (Bu Ülke), Cemil Meriç’in en bilinen eserlerinden biridir.
Soru Açıklaması
4.
"Eğitim sistemimize bir de şu açıdan bakalım." cümlesi aşağıdaki paragrafların hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Gelişme paragrafı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımda noktalama işaretlerinin okura sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Metnin hızlı okunmasını sağlaması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir kompozisyonda dili etkili kullanma becerisini kazandıran ve bilgi donanımını artıran en önemli etkinliktir?
Doğru Cevap: "A" Okuma
Soru Açıklaması
7.
"Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Dünya çapında her yıl milyonlarca kişi tarafından tercih edilen bu eğitim sistemi, eğitim kurumundaki derslere yer ve zaman açısından katılma imkânı olmayanlar için de iyi bir fırsattır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tanımlama
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta (...) konması uygundur?
Doğru Cevap: "E" Tren gittikçe hızlanıyor. Sonra dağlar, Toros dağları()
Soru Açıklaması
9.
Masallarda sallamak dedenin beşiğini tıngır(I) mıngır olasıdır(II) doğrudur(III) Oysa zaman(IV) kendince akan bir döngüdür(V)

Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış yerlerin hangisinde noktalama işareti kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
10.
"Gazete köşemde, günlük yazılarımda daha çok genel ya da siyasi konulara değiniyorum. Üslubum genellikle konuşmaya yakın ve okurlarımdan aldığım dönütler de bunun beğenildiği yönünde. Anlattıklarımı belgelere dayandırmak zorunda değilim; çünkü anlattıklarımı ispatlamak zorunda değilim." şeklinde konuşan bir yazarın kaleme aldığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fıkra
Soru Açıklaması
11.
Bazı alıntı sözcüklerde anlam karışıklığını gidermek için uzun ünlünün üzerine düzeltme işareti (^)konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "B" Kitaplarınızı karalama âdetinden vazgeçseniz iyi olacak.
Soru Açıklaması
12.
Sokrates şöyle der() ()Gençler() Mutlaka evlenin() Eşiniz iyi çıkarsa mutlu() kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz() ()

Yukarıdaki cümlede parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" (:) (") (!) (.) (;) (.) (")
Soru Açıklaması
13.
Türk yazın hayatındaki ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tercüman-ı Ahval
Soru Açıklaması
14.
Türk edebiyatında "ruznâme" olarak da adlandırılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Günlük
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ya sinemaya yada tiyatroya gidelim.
Soru Açıklaması
16.
Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkında görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Söyleşi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi deneme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çözümleyici deneme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" AB’ne girebilmek için bazı şartları yerine getirmemiz gerekiyor.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Buradan Ayvalık’a gitmek için akşam otobüsünü beklemelisin.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Burası o kadar güzeldiki, herkes ona imrenirdi.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.