Türk Dili 2
Vize 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmaksa ustalaştırır.
Soru Açıklaması
2.
"Farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eden, resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kompozisyon
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde iki noktanın kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ayşe’nin: Murat’ın, Selma’nın, Ali’nin okumadığı kitapları okuması şaşırtıcıydı.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizginin kullanımı doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Babam 09/11/1963 tarihinde Niğde’de doğmuş.
Soru Açıklaması
5.
Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerin yer aldığı yazılar ------- plan türü ile yazılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" duyguya dayalı
Soru Açıklaması
6.
I. Aynen aktarmalar, kelime, kelime öbeği ya da cümleler tırnak içinde verilir.
II. Düz yazılarda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden ayırmak için tırnak işareti kullanılır.
III. Cümlede özellikle vurgulanmak istenen unsurlar tırnak içinde kullanılır.
IV. Özel isme gelen iyelik, hal ve bildirme eklerinden önce kullanılır.


Tırnak işaretiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Türk halk edebiyatında âşıkların yaratıp geliştirdiği türlerin önemlilerinden biri de halk hikâyeleridir. Bu türde tahkiye (anlatı) esastır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç işareti yukarıdaki cümleyle aynı görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Türk edebiyatında âşıklar (ozanlar) şiirlerini doğaçlama yaratırlar.
Soru Açıklaması
8.
"Vatan şairi Namık Kemal’in dediği gibi “Gerçek, düşüncelerin çatışmasından doğar.” Düşüncelerimizi söylemekten geri durmamalıyız; ancak bunu yaparken anlayışlı, hoşgörülü, sabırlı olmalı ve karşımızdakini dinlemeyi unutmamalıyız."

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tanıklama
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle() gösterilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Bu hafta pazardan elma, portakal() lahana, patates alsan yeter.
Soru Açıklaması
10.
Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tanıtlama
Soru Açıklaması
11.
Bir kişiyi, yeri veya sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Röportaj
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi vardır?
Doğru Cevap: "A" Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.
Soru Açıklaması
13.
"1916 ya da 1917 güzü sonuna doğru doğmuşum. Babamın Kur’an üzerine yazdığı not 1332 Aralık ayı. Milâdi’ye çevrilince 1917 yılının 9 Ocak günü oluyor, doğruysa. Ha bir yıl önce ha bir yıl sonra, ne önemi var, denilebilir. Bence önemli. O kış kıyamet günlerinde annem de tifo ya da tifüsten ağır hasta. Göç ederken bir kağnı üstünde de doğabilirdim. Annem çok sağlam yapılı bir köylü ağa kızıydı. İnatçı, acımasız, pratik zekâlı... Yaşı belli değildi. Hiç perhiz etmedi, 90’ına doğru öldü."

Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Öz yaşam öyküsü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ikilemelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Güpe gündüz evindeki her şeyi alıp götürmüşler.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi makale türünde yazı yazılırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Anlatılanların aktarımında iç konuşma tekniğinden yararlanılmalıdır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi fıkra ve makalelerin benzer özelliğidir?
Doğru Cevap: "B" Biçimsellik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan kısaltmalardan hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" T.B.M.M.’nin açılışı yarın.
Soru Açıklaması
18.
"Eleştirmenin bakış açısının sanatçıya değil de yapıtına yönelik olduğu eleştiridir. Bu tür eleştiride tek ölçüt okura sunulmuş yapıttır. Eleştirmen, konunun ele alınış biçimi, yapıttaki anlatım biçimi, dilin kullanımı gibi noktaların işlenişi üzerinde durur. Nesnel eleştiri ve dil bilimsel eleştiri bu tür eleştirinin çeşitleridir."

Yukarıda söz edilen eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yapıta dönük eleştiri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Buralarda Vankedisi çok sevilen bir kedi türüdür.
Soru Açıklaması
20.
Türkçede bir sözcük, ötümsüz ünsüzle bitiyorsa ötümsüz ünsüzle başlayan ek gelir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Sana baktıkca erken yaşta yitirdiğim babam aklıma gelir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.