Türk Dili 2
Büt 2019
1.
İnsanın üç güvenilir arkadaşı vardır() Yaşlı karısı() yaşlı köpeği ve hazır parası()

Yukarıdaki parçada parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" (:) (,) (.)
Soru Açıklaması
2.
I. Aynen aktarmalar, kelime, kelime öbeği ya da cümleler tırnak içinde verilir.
II. Düz yazılarda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden ayırmak için tırnak işareti kullanılır.
III. Cümlede özellikle vurgulanmak istenen unsurlar tırnak içinde kullanılır.
IV. Özel isme gelen iyelik, hal ve bildirme eklerinden önce kullanılır.


Tırnak işaretiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
3.
"Farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eden, resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kompozisyon
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bu yapıt (Bu Ülke), Cemil Meriç’in en bilinen eserlerinden biridir.
Soru Açıklaması
5.
Türkçede bir sözcük, ötümsüz(sert) ünsüzle bitiyorsa ötümsüz ünsüzle başlayan ek gelir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Sana baktıkca erken yaşta yitirdiğim babam aklıma gelir.
Soru Açıklaması
6.
On üç yaşlarındaydım, yatılı bir okulda okuyordum. Üç aydır annemi görmemiştim. Burnumda tütüyordu âdeta. Bir de baktım ki annem beni görmeye gelmiş. Sevinçten uçacak gibi olmuştum.

Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Anı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Beni gördüğüne o kadar sevindiki tüm gece yanımdan ayrılmadı.
Soru Açıklaması
8.
Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkında görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Söyleşi
Soru Açıklaması
9.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi: "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde!
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!


Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Epik
Soru Açıklaması
10.
Tiyatro eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Roman ve öyküde olduğu gibi okura yönelik bir anlatı türü söz konusudur.
Soru Açıklaması
11.
Bilimsel yazılarda konuyla ilgili herhangi bir cümleyi, paragrafı ya da fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde verilerek yapılan alıntılama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Doğrudan aktarım
Soru Açıklaması
12.
Resmi yazı türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Dilekçe-tutanak-karar-rapor-özgeçmiş
Soru Açıklaması
13.
Sanatsal metinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Resmi, sade, açık bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.
Soru Açıklaması
14.
"Bilimsel bir yazıda, “bu konuyu niçin seçtiniz ve bu konu neden önemlidir, bu çalışmanın amacı nedir, bu çalışma ile bilime nasıl bir katkı sağlayacaksınız?” gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bölüm ------ bölümüdür."

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" giriş
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen "çevre-ortam temelli" faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Konuşma hızı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi okuma öncesinde yararlanılabilecek stratejilerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tahmin etme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hayal gücü
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Aktif-edilgen
Soru Açıklaması
19.
İletilmek istenen mesaja, oluşturulmak istenen duygu değerine bağlı olarak konuşmacının cümle düzeyinde yaptığı tonlamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ezgi
Soru Açıklaması
20.
I. Nutuk
II. Sempozyum
III. Açık oturum
IV. Konferans
V. Forum


Yukarıdakilerden hangileri tek kişilik hazırlıklı konuşma türlerindendir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.