Türk Dili 2
Vize 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımda noktalama işaretlerinin okura sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Metnin hızlı okunmasını sağlaması
Soru Açıklaması
2.
Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerin yer aldığı yazılar ------- plan türü ile yazılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" duyguya dayalı
Soru Açıklaması
3.
"Müziği, resmin kız kardeşi olarak adlandıran Leonardo, yine de resmin, müziği aştığını ve ona hükmettiğini belirtir ve buna şöyle bir açıklama getirir: “Çünkü müzikte olduğu gibi, resim yaratılıştan hemen sonra yok olmaz; yok olmak bir yana varlığını sürdürür ve aslında yalnızca bir yüzey olan şeyi canlıymış gibi gösterir. Ayrıca müzik, şiir gibi eşzamanlı olarak değil, ardışık bir düzen içinde art arda dizilen seslerin bir uyum ve bütün oluşturmasıdır."

Yukarıdaki parçada ağırlıklı kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tanıklama - Karşılaştırma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlem işaretinin (!)" kullanılış nedeni diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" Onun gibi akıllılar(!) bu toplantıya katılabilirmiş.
Soru Açıklaması
5.
Nikotin, yüzyıllarca böcek ilacı olarak kullanılmıştır. Saflaştırılmış nikotinin tek bir damlasını bile dilinizin üzerine damlatsanız, ölümcül olabilir. Sigara içenlerin nefes yoluyla aldığı nikotin, öncelikle akciğerler ve kan dolaşımına geçer. Yedi saniye kadar kısa bir süre içinde, alınan nikotinin dörtte birlik kısmı, beyne ulaşır ve “dopamin” denilen mutluluk hissi veren bir kimyasalın salınmasına neden olur. İşte sigara içildiğinde hissedilen bu sahte iyilik hissini nikotin sağlamaktadır. Böylece, vücut giderek daha çok nikotin istemeye başlar ve kısa sürede bağımlılık gelişir.

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nikotin insan sağlığı için çok zararlı, bağımlılık yapan bir maddedir.
Soru Açıklaması
6.
Noktalı virgülün kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Cümleden sonra, cümleyle ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Tüm bu güzelliklere karşın düş kırıklığı ile isyan ettim kendi kendime.
Soru Açıklaması
8.
"Bizde "özgün" sözcüğüyle karşılanan kavramın pek çok Batı dilinde ‘origine’ sözcüğünden türetilen "orjinal" ile karşılandığı biliniyor. Origine sözcüğü ise ‘başlangıç, ilk doğuş’ sözcükleriyle kullanıldığı yere ve biçime göre karşılanabilir. Demek ki "özgün" bir bakıma öncesi ve öncüsü olmayan, ilklik taşıyan bir durumu, bir ürünü adlandırmakta kullanılıyor."

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tanımlama
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?
Doğru Cevap: "D" Güzel mi güzel bir bahar sabahında seni görmek çok güzeldi()
Soru Açıklaması
10.
"Bizim yöremizde en görkemli, en eski uygarlıkların izleri vardır: Urartu, İyon, Karya..."

Bu parçadaki üç noktanın (...) kullanım gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Benzer örneklerin sürdürülebileceğini gösterme
Soru Açıklaması
11.
“Söylemek bile gereksiz, iyi bir öğretmen, öğrencilerini kendi düşünce kalıplarına göre eğitmez. Dünyaya kendi gözleriyle bakmalarını istemez. Tam tersine onların kendi kanatlarıyla uçmasını, kendi düşünce ve düş gücünü kullanmasını ister. Sorularla öğrencilerini bunaltabilir. Ancak o sorular, öğrencileri belli kalıplar içinde düşünmeye zorlamadıkça, kavramların kabuğunu kırmaya, onlardan yeni düşünceler üretmeye yönelttikçe yararlıdır.”

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
Doğru Cevap: "B" Deneme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "A" Murat da yarın sabah kahvaltıya gelecek mi?
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki"nin yazımı doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Öyle güzel ki bakmaya kıyamazsın.
Soru Açıklaması
14.
Eleştirmenin yapıtı değerlendirmekten çok, yapıtın bir okur olarak kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Okura dönük eleştiri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" AB’ne girebilmek için bazı şartları yerine getirmemiz gerekiyor.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğün yazımında bir yanlışlık vardır?
Doğru Cevap: "B" Yapılan her haksızlığa sabır ediyordu.
Soru Açıklaması
17.
“Yazılı edebiyatımız 8. yüzyılda dikilen Göktürk Kitabeleri’yle başlar. Türk dilinin yazılı edebiyatının ilk örneği bu taşlardır. Bu kitabeler üç taştan oluşur. Birinci taşı Vezir Tonyukuk kendi adına diktirmiştir. İkinci taş, Bilge Kağan tarafından kardeşi Kültigin Kağan adına dikilmiştir. Üçüncü taş ise Bilge Kağan’ın ölümü üzerine onun adına dikilmiştir ve Yollug Tigin tarafından yazılmıştır.”

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Makale
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi vardır?
Doğru Cevap: "B" Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.
Soru Açıklaması
19.
Türk yazınında makale türünün gelişmesinde öncü olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şinasi
Soru Açıklaması
20.
Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkında görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Söyleşi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.