Türk Dili 2
2019 Yaz Okulu
1.
Arı, on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz bir biçimde yapar: Düzgün, geometrik ölçülerle peteğini örer ve bin bir çiçek tozundan topladığı balını, bir kimya laboratuvarının imbiklerinden daha üstün biçimde süzer. Oysa insanoğlu uğraştığı on binlerce işi binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hâlâ en kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
2.
Üç noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Soruyu pekiştirmek için kullanılır.
Soru Açıklaması
3.
Sokrates şöyle der() ()Gençler() Mutlaka evlenin() Eşiniz iyi çıkarsa mutlu() kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz() ()

Yukarıdaki cümlede parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" (:) (") (!) (.) (;) (.) (")
Soru Açıklaması
4.
Yaşlılık, çoğu zaman yaşamın çaresizliği ile dolu bir dönem olarak olumsuz şekilde değerlendirilir. Oysaki yaşlılık dönemine ulaşmak başarı olarak da değerlendirilebilir. Yaşlılıkta bireylerin, yaşam deneyimleri sayesinde yaşadıkları sıkıntılarla daha güçlü bir biçimde baş etmesi beklenir. Özellikle ileri yaştaki bireylerden sıklıkla “bugünkü aklımla gençliğimde olsaydım” düşüncesi, ileri yaşlarda daha bilgece düşüncelerin arttığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, yaşlılık döneminde sağlık ve fiziksel güç bakımından bazı sorunlar, yaşlının gücünü önemli ölçüde azaltır. Bu durum, yaşlının yaşamdan aldığı doyumun düşmesine neden olur. Yaşlılıkta yaşam doyumu için yaşamda yalnızca olumsuz şeylerle başa çıkmamak değil aynı zamanda olumlu nitelikleri inşa ederek değişim yaratmayı da gerektirir.

Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Yaşlılıkta Yaşam Doyumu
Soru Açıklaması
5.
1916 ya da 1917 güzü sonuna doğru doğmuşum. Babamın Kur’an üzerine yazdığı not 1332 Aralık ayı. Milâdi’ye çevrilince 1917 yılının 9 Ocak günü oluyor, doğruysa. Ha bir yıl önce ha bir yıl sonra, ne önemi var, denilebilir. Bence önemli. O kış kıyamet günlerinde annem de tifo ya da tifüsten ağır hasta. Göç ederken bir kağnı üstünde de doğabilirdim. Annem çok sağlam yapılı bir köylü ağa kızıydı. İnatçı, acımasız, pratik zekâlı... Yaşı belli değildi. Hiç perhiz etmedi, 90’ına doğru öldü.

Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Öz yaşam öyküsü
Soru Açıklaması
6.
Türk edebiyatında "ruznâme" olarak da adlandırılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Günlük
Soru Açıklaması
7.
Söyleşi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Anlatılanları kanıtlama çabası vardır.
Soru Açıklaması
8.
"Özel isimlere eklenen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Yeni atanan öğretmenin Nevşehir’li olduğu söylendi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Burası o kadar güzeldiki, herkes ona imrenirdi.
Soru Açıklaması
10.
Karar yazılırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Giriş bölümünde katılımcılar belirtilir.
Soru Açıklaması
11.
"Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı burdan uzağa
Yârin çıplak ayağına sür beni
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni"


Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Lirik
Soru Açıklaması
12.
Bilimsel bir yazıya başlık seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Başlıkta kısaltmalara yer verilir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi okur topluluğuna yönelik roman türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Çocuk romanı
Soru Açıklaması
14.
Bu tür 14. yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun "Decameron" adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır. Dünya edebiyatında Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoy Dostoyevski, Çehov; Türk edebiyatında ise Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi bir çok ünlü yazar bu türde eser vermiştir.

Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Öykü
Soru Açıklaması
15.
Resmi ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere; bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi edinmek amacıyla yazılan resmi mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dilekçe
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
Doğru Cevap: "E" Yeni sınav sisteminin olumlu yanlar nelerdir?
Soru Açıklaması
17.
“(…) Efendiler! Yüzyıllardan beri doğuda haksızlığa ve kıyıma uğratılan ulusumuz, Türk ulusu, doğasından gelen niteliklerden yoksun sayılıyordu. Ulusumuz sahip olduğu nitelikleri ve değeri, hükumetin yeni adıyla uygarlık dünyasına daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki yerine yaraşır olduğunu başaracağı işlerle kanıtlayacaktır.(…)”

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Söylev
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen "alıcı temelli" faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ses tonu
Soru Açıklaması
19.
Metinde anlatılanların genel olarak anlaşılması, konunun ana hatlarıyla kavranması amacıyla yapılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özetleyerek okuma
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Özelleştirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.