Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 5
1.

Aşağıdakilerden hangisinde -mı/-mi doğru yazılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hayat pahalılaştı mı dostluklar ucuzlar. (Haldun Taner, Koyma Akıl Oyma Akıl)
Soru Açıklaması

Diğer seçeneklerdeki -mi/-mı tam tersi yazıldığında doğrudur.

2.

Eklendiği cümlede üzüntü, sevinç, kızma, korku gibianlamları pekiştiren bu işaret okura yazıda yanındabulunduğu yazı biriminin yüksek sesle anlama uygun birtonda okunması gerektiğini gösteren noktalama işaretiaşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ünlem işareti
Soru Açıklaması

Eklendiği cümlede üzüntü, sevinç, kızma, korkugibi anlamları pekiştiren bu işaret okura yazıda yanındabulunduğu yazı biriminin yüksek sesle anlama uygun birtonda okunması gerektiğini gösteren noktalama işaretiünlem işaretidir.

3.

Aşağıda verilen birleşik sözcüğü oluşturan yazımlardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" kalburabastı
Soru Açıklaması

Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin biri ya da ikisi de artık asıl anlamlarını yitirmiş, yeni bir anlam kazanmışlarsa bitişik yazılır.hanımeli (çiçek adı), kalburabastı (tatlı adı), imambayıldı (yemek adı), üçayak(bir halay türü), danaburnu (böcek adı), suçiçeği (hastalık), dilberdudağı (tatlıadı), kargaburnu (alet), demirbaş (dayanıklı veya temel eşya) vb.

Doğru cevap B seçeneğidir.

4.

Anlatılanlara somutluk kazandırmak için başkalarının düşüncelerinden ve sözlerinden yararlanma paragraftaki anlatım biçimlerinden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tanıklama
Soru Açıklaması

Tanıklama, anlatılanlara somutluk kazandırmak için başkalarının düşüncelerinden ve sözlerinden yararlanmadır. Tanık gösterme olarak da adlandırılır.

5.

Günümüzdeki noktalama işaretlerinin ilk olarak kullanıldığı “Şair Evlenmesi” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şinasi
Soru Açıklaması

Günümüzdeki noktalama işaretlerinin ilk olarak kullanıldığı “Şair Evlenmesi” adlı eseri 1859 yılında Şinasi yazmıştır.

6.

Kompozisyonda biçim açısından kullanılan kâğıdın ebatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Üstten 6 cm, alttan 2 cm, sağdan 3 cm, soldan 1 cm
Soru Açıklaması

Biçim açısından kullanılan kâğıdın kompozisyon yazmaya uygunluğu, yaklaşık olarak üstten 6 cm, alttan 2 cm, soldan 3 cm, sağdan 1 cm boşluk bırakılması, yazım kurallarına uyulması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması gerekmektedir.

7.

Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar birbirinden hangi noktalama işareti ile ayrılır?

Doğru Cevap: "C" Noktalı virgül
Soru Açıklaması

Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar da birbirinden noktalı virgülle ayrılır.Örnek olarak şu cümle gösterilebilir:Sosyal hayattaki çeşitli olaylar; doğal değişmeler,insanoğlunun durumu, meslek, umut, halk hayatı gibikonular; insanlık davranış, karakter, eğitim ve öğretimgibi çeşitli konular bütünüyle atasözlerinin kapsamıiçindedir.

8.
Eski edebiyatta "ruznâme" olarak adlandırılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Günlük
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangileri Deneme yazılarının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yazının sonunda düşünceler kesin yargılara bağlanır.
Soru Açıklaması
Deneme yazılarında kesin yargılara varılmaz, okurun dolaylı olarak sonuca ulaşması amaçlanır. dolayısıyla doğru seçenek E şıkkıdır.
10.

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Makale
Soru Açıklaması

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına makale adı verilir. Makalede konu sınırlaması yoktur, toplumun genelini ya da bir bölümünü ilgilendiren bilimsel ve sanatsal her konuda yazılabilir.

11.

Bu kucaklaşmadan sonra kardeşini kendinden biraz uzaklaştıran annem, sesine nazlı bir küskünlük katarak konuşurdu: ( ) Eee, enişten gitmese buralara yolun düşmeyecek belli ki.Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Uzun çizgi
Soru Açıklaması

Roman, hikâye, masal, tiyatro gibi türlerde kişilerin konuşmaları verilirken kullanılır.Bu kucaklaşmadan sonra kardeşini kendinden biraz uzaklaştıran annem, sesine nazlı bir küskünlük katarak konuşurdu: | – Eee, enişten gitmese buralara yolun düşmeyecek belli ki.

12.

Doğruluğu, halkın yüzyıllar alan deneyimlerine dayanan, halkın sınama-yanılma yoluyla bulduğu doğruları anlatan kalıplaşmış sözlere ne denir?

Doğru Cevap: "B" Atasözü
Soru Açıklaması

Atasözleri doğruluğu, halkın yüzyıllar alan deneyimlerine dayanan, halkın sınama - yanılma yoluyla bulduğu doğruları anlatan bir tür kalıplaşmış sözlerdir.

13.

12. yüzyılda Arapçadan Latinceye çevirilerle başlayan uyanmanın Fransa’da da yankısı açıkça görülüyordu. (Sevim Tekeli, Bilim Dillerinin Tarihsel Gelişimi)

Yukarıdaki cümlede yer alan koyu yazılı olan da ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bilgidir?

Doğru Cevap: "A" Bağlaçtır
Soru Açıklaması

Örnekteki koyu yazılı sözcük, cümleden çıkarılırsa anlam bozulmamaktadır; öyle ise bir bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır.

14.

Montaigne aşağıdaki düşünce yazısı türlerinden hangisine öncülük etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Deneme
Soru Açıklaması

Deneme türünün öncüsü olan Montaigne yazdığı metinlerin, kişisel düşünce ve deneyimlerinin iletilmesine yönelik parçalar olduğunu vurgulamıştır.

15.

Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "D" hanım eli
Soru Açıklaması

Hayvan veya bitki, eşya veya alet, durum, yer, bilim ve bilgi, yiyecek, gök cisimleri, organ, zaman, renk, yön, yol ve ulaşım vb. bildiren sözcüklerden birisi ile oluşan ve bunlardan birisinin anlamını koruduğu birleşik sözcükler ayrı yazılır. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin biri ya da ikisi de artık asıl anlamlarını yitirmiş, yeni bir anlam kazanmışlarsa bitişik yazılır. “hanımeli” sözcüğü de bu tür sözcüklerden biridir. Doğru cevap D’dir.

16.

Aşağıdakilerden hangisinde büyük harf doğru kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Türklük
Soru Açıklaması

Diğer şıklarda ikinci kısım da büyük harf olmalıdır

17.

Tarihsel Eleştiri ve Toplum Bilimsel Eleştiri hangi eleştiri türü içinde ele alınır?

Doğru Cevap: "B" Topluma dönük eleştiri
Soru Açıklaması

Topluma dönük eleştiri; eleştirmenin değerlendirme yapacağı yapıtın ortaya konduğu dönemdeki toplumsal ve tarihsel özelliklerin yapıta etkileri gözlenir. Yapıt, toplumsal bir belge olarak görülür. Bu tür eleştiride yapıt, estetik yönden çok; yapıtı etkileyen toplumsal ve tarihsel koşullar belirlenerek değerlendirilir. Tarihsel eleştiri ve toplum bilimsel eleştiri bu tür içinde ele alınır.

18.

Sosyal hayattaki çeşitli olaylar ( ) doğal değişmeler, insanoğlunun durumu, meslek, umut, halk hayatı gibi konular; insanlık davranış, karakter, eğitim ve öğretim gibi çeşitli konular bütünüyle atasözlerinin kapsamı içindedir.Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Noktalı virgül
Soru Açıklaması

Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar da birbirinden noktalı virgülle ayrılır.Sosyal hayattaki çeşitli olaylar; doğal değişmeler, insanoğlunun durumu, meslek, umut, halk hayatı gibi konular; insanlık davranış, karakter, eğitim ve öğretim gibi çeşitli konular bütünüyle atasözlerinin kapsamı içindedir.

19.

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Gençler sanıyorlar ki ana babaları hep yanlarında olacak, kendileri ise çalışmıyarak, çabalamıyarak gönüllerince yaşayacaklar.
Soru Açıklaması

Gençler sanıyorlar ki ana babaları hep yanlarında olacak, kendileri ise çalışmıyarak, çabalamıyarak gönüllerince yaşayacaklar.

20.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı'da noktalama işaretlerini kullanan ilk kişidir?
Doğru Cevap: "B" Şinasi
Soru Açıklaması
Günümüzde kulland›¤›m›z noktalama işaretlerinin birçoğu, yazı dilimize Batı’dan, Tanzimat döneminde geçmiştir. Bu işaretleri bizde ilk olarak Şinasi, Şair Evlenmesi (1859) adlı tiyatro eserinde kullanmıştır. Bilindiği gibi bu eser, aynı zamanda basılı ilk Türkçe tiyatro eseri olma özelliği taşımaktadır. Direktör Âli Bey’in Molier’den Ayyar Hamza adıyla çevirdiği tiyatro eserinde noktalama işaretlerini daha fazla kullandığı görülür (Koç, 2008:279). Ancak araştırmacılar bu eserlerde noktalama işaretlerinin bugünkü kadar kapsamlı olmadığını belirtmektedirler.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.