Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 8
1.

Sormak gerekirdi; bugüne kadar aklı neredeydi ( I ) Bu düşünce kafasında yeni mi oluşmuştu ( II ) yoksa onu eskiden beri tasarlıyordu da açıklamaya cesaret mi edememişti ( III ) Öyleyse birdenbire bu cesareti nereden almıştı ( IV ) Yoksa ona akıl verip onu kışkırtan biri mi vardı ( V )

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine, soru işareti (?) konulamaz?

Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması

Soru eki olan ‘’mi’’ ayrı yazılır, ancak bunun yanında ‘’mi’’ pekiştirme amaçlı da kullanılabilir. Burada cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaç olduğundan araya soru işareti konulması yanlış olur. Ayrıca oradaki yeni mi soru anlamı taşımamaktadır, kalıp ifadedir.

2.

Günümüzde kullanılan, Tanzimat Dönemi’nde batıdan aldığımız noktalama işaretlerini bizde ilk olarak hangi yazar/şair kullanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Şinasi
Soru Açıklaması

Günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin birçoğu, yazı dilimize Batı’dan, Tanzimat döneminde geçmiştir. Bu işaretleri bizde ilk olarak Şinasi, Şair Evlenmesi (1859) adlı tiyatro eserinde kullanmıştır. Bilindiği gibi bu eser, aynı zamanda basılı ilk Türkçe tiyatro eseri olma özelliği taşımaktadır. Direktör Âli Bey’in Molier’den Ayyar Hamza adıyla çevirdiği tiyatro eserinde noktalama işaretlerini daha fazla kullandığı görülür (Koç, 2008:279). Ancak araştırmacılar bu eserlerde noktalama işaretlerinin bugünkü kadar kapsamlı olmadığını belirtmektedirler.

3.
Aşağıdakilerden hangileri düşünce yazı türlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Roman
Soru Açıklaması
Roman düşünce yazısı değil, sanatsal yazıdır. Dolayısıyla doğru seçenek D şıkkıdır.
4.

Verilen cümlelerin hangisinde yazım hatası vardır?

I- Son nüfus sayımına göre Türkiye'de 82 milyon 3 bin 882 kişi yaşamaktadır.

II- Bir yıl üç yüz atmış beş gün altı saattir.

III- Fizik sınavından yetmişiki aldım.

Doğru Cevap: "E" Yalnız III
Soru Açıklaması

Sayıların Yazımı1. Ondan itibaren birleşik rakamlar yazıyla verildiğinde bunlar ayrı ayrı yazılır.

2. Büyük sayılar yazılırken okumayı kolaylaştırmak amacıyla farklı yöntemler kullanılır.

3. Eğer sayılar rakamla yazılıyor ve sonrasında ek geliyorsa bu eklerin yazımında ünlü ve ünsüz uyumlarına uyulur ve bunlar kesme işareti kullanılarak yazılır.

5.
Üç nokta (...) aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılır
Soru Açıklaması
Üç nokta (...), sözün istenmeyen şekilde bittiğini, kesik cümlelerde okuyana bırakılan parçayı göstermede, ayıp karşılanan kelimelerin yerine, metinlerin okunamayan yerlerini göstermede kullanılan yardımcı işarettir. Doğru cevap A şıkkıdır.
6.

Annem inledi ( ) ( ) Fakat ( ) Ben ( ) Ben bilmiyorumki ( ) ne duydunuz( )Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilmiş yerleregetirilecek noktalama işaretleri aşağıdakiseçeneklerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" (:) (-) (…) (…) (,) (?)
Soru Açıklaması

Annem inledi: - Fakat... Ben... Ben bilmiyorumki, ne duydunuz?

7.

I. Konunun seçilmesiII. Konunun sınırlarının çizilmesiIII. Konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi.Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması

Kompozisyon yazımında izlenecek adımlar; konunun seçilmesi, konunun sınırlarının çizilmesi, konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi olarak sıralanabilir.

8.

Hangisi kompozisyonun bölümlerinden olan gelişme bölümünün özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Yazarın fikirlerini içermek zorundadır.
Soru Açıklaması

Gelişme, konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleşip olgunlaştığı bölümdür. Yardımcı düşünceler bu bölümde ele alınır. Konuyu açık ve anlaşılır bir biçimde çeşitli yönleriyle ortaya koyacak yardımcı düşünceler, okuyucuyu ana düşünceye adım adım ulaştıracak birer basamak niteliğindedir. Bu bakımdan her kompozisyonda gelişme bölümünün uzunluğu değişir. Yardımcı düşüncelerin sayıca fazla olduğu konularda gelişme bölümü de buna göre uzun olur. Yardımcı düşüncelerin ayrı ayrı paragraflarda işlenmesi uygun bir yöntemdir. Konuyla ilgili örnek verilecekse yeri gelişme bölümüdür.

9.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan ek veya fiille kullanıldıklarında ünsüz türemesi oluşmaz?

Doğru Cevap: "E" kan
Soru Açıklaması

Kan sözcüğü Türkçe, diğerleri ise yabancı dillerdendir. Kan sözcüğüne gelen hiçbir ek ya da birlikte kullanıldığı hiç bir başka sözcük ünsüz türemesine yol açmaz. (his-hissetmek, zan-zannetmek, hak-hakkında, af-affetmek)

10.
I. İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türleridir. II. Yazar okuru bilgilendirmek ve düşüncelerini paylaşmak ister. III. Tartışmacı ya da betimleyici yazım dilinden faydalanır. IV. Sanatsal yazılardır. Yukarıdakilerden hangileri düşünce yazılarının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
Düşünce yazıları sanatsal boyutlu yazılar dğeildir. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır.
11.

Noktalı virgül ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacakaçıklamadan önce kullanılır.
Soru Açıklaması

Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacakaçıklamadan önce iki nokta kullanılır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüklerin yazımına ilişkin doğru bir ifadedir?

I. Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik yazılır.

II. Fiil çekim eklerinin ve fiilimsilerin kalıplaşmasıyla ortaya çıkan ve yeni anlam taşıyan sözcükler bitişik yazılır.

III. İki sözcük birlikte kullanıldığında ses düşmesi, türemesi veya değişmesi oluyorsa ayrı yazılır.

IV. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin biri ya da ikisi de artık asıl anlamlarını yitirmiş, yeni bir anlam kazanmışlarsa ayrı yazılır.

Doğru Cevap: "C" I, II
Soru Açıklaması

Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik yazılır: Gülenay, Alper, Songül, Birol, Ertan, Ertürk, Türker, Akbay, Erdemir; Kırklareli, İçel, Çanakkale, Kırıkkale, Karadeniz, Kocatepe, Uludağ, Yenişehir, Yeşilırmak, Osmaneli; Yükseköğretim Kurumu, Açıköğretim Fakültesi, Genelkurmay, Osmangazi Üniversitesi vb. Fiil çekim eklerinin ve fiilimsilerin kalıplaşmasıyla ortaya çıkan ve yeni anlam taşıyan sözcükler bitişik yazılır: yapboz, gelgit, çekyat, kadirbilmez, barışsever, çıtkırıldım, gecekondu, dedikodu, kaptıkaçtı, biçerdöver, uyurgezer vb. Doğru cevap C’ dir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafa ilgili doğru bilgidir?

Doğru Cevap: "B" Tek bir cümle bir paragraf olabilir.
Soru Açıklaması

Paragraf birkaç cümleden oluşur. Kimi zaman tek bir cümlenin paragrafı oluşturduğu görülse de başarılı bir paragraflandırmada bir cümlede verilen düşünce diğer cümlelerle açıklanır.

14.

Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum ve ölüm, olayların başlangıç ve bitiş, aynı şekilde devletler, kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkılma, eserlerin üretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri aralarına konur.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımın kullanımıdır?

Doğru Cevap: "E" Kısa çizgi
Soru Açıklaması

Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum ve ölüm, olayların başlangıç ve bitiş, aynı şekilde devletler, kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkılma, eserlerin üretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri ayraç içinde aralarına kısa çizgi konarak gösterilir.

15.
1- Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını gösteren İmla Lügatı kaç yılında basılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1928
Soru Açıklaması
Türkçenin yazım kurallarının oluşması süreci, Türk Yazı Devrimi ile başlamıştır. 12 Aralık 1928 yılında basılan İmla Lügatı, Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını göstermiştir.
16.

Aşağıdaki cümledeki hata nasıl düzeltilmelidir?Konsolosluktan iki memur geliyor ve neyi vardı, ne ile geldi diye eşyalarına el koymak istiyorlarsa da Hatice Hanım “ne ile yolladınız ki ne istiyorsunuz? Biz de âdettir, ölenin eşyaları fakire fukaraya dağıtılır.” diyor. (Sâmiha Ayverdi, Hey Gidi Günler Hey)

Doğru Cevap: "A" Tırnak içi büyük harfle başlatılmalıdır
Soru Açıklaması

“Ne ile yolladınız ki ne istiyorsunuz? Biz de âdettir, ölenin eşyaları fakire fukaraya dağıtılır.”

17.

Aşağıdakilerin hangisinde  “ki” yanlış yazılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Öğrendiklerimizi yazıya dökelimki kalıcı olsun.
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerinden “ki”nin yazımında herhangi bir yanlışlık yok. E seçeneğinde ise “ki” ayrı yazılacağı yerde bitişik yazılmış. Doğru cevap E’dir.

18.

Paragrafla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Paragraf düzeni kompozisyonun düzeninden farklıdır.
Soru Açıklaması

Paragrafın düzeni kompozisyonun düzeninden farksızdır. İlk cümle, paragrafa giriş cümlesidir. Bu cümle, aynı zamanda paragrafın da konusunu belirler. İzleyen cümleler paragrafın gelişme bölümünü oluşturur. Bu bölümde konu, örneklerle açılabilir. Paragrafın son cümlesi ise sonucu belirler.

19.

Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "C" Kadıköyü’nde, Bahariye Caddesi’ndeki Geren Apartmanı’nın giriş katında, 21:05’te doğmuşum.
Soru Açıklaması

Saat yazımında saat ile dakika arasına nokta konur.

20.

Hangi cümlede ek fiil doğru şekilde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "B" İtfaiye gelene kadar ev çoktan yanmıştı.
Soru Açıklaması

Ek Fiilin Yazımı1. İsim veya fiil soylu yüklemlere, ek fiilin çekimli idi, imiş veya ise biçimleri getirildiğinde bunlar ayrı veya bitişik yazılabilir. Aynı durum ek fiilin zarf-fiil biçimi olan iken için de söz konusudur.

2. Sözcük ünlüyle bitiyorsa, ek fiilin başındaki /i/ ünlüsü yarı ünlü /y/ sesine dönüşür.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.