Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 3
1.
1. Ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Boğumlanma
Soru Açıklaması
Ciğerlerden gönderilen havan›n ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi, dinleme sürecini alıcıdan (dinleyiciden) kaynaklanan koşullar nedeniyle etkilemez?
Doğru Cevap: "A" Ses tonu
Soru Açıklaması
3.
Hem toplumsal hem de bireysel yönü olan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "E" dil
Soru Açıklaması
Dilin bir toplumsal birde bireysel yönü vardır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerindenbiri değildir?
Doğru Cevap: "E" Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi okumanın beş temel ilkesinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Okuma yavaş olmalıdır.
Soru Açıklaması

A, C, D ve E seçenekleri okumanın ilkelerindendir. Ancak B seçeneği “okuma akıcı olmalıdır” ilkesi olmalıdır. Akıcı okuma; noktalama işaretleri, vurgu ve tonlamalara dikkat edilen, geriye dönüş ve kelime tekrarına yer verilmeyen, heceleme ve gereksiz duruşlar yapılmayan, anlam ünitelerine dikkat edilerek, konuşurcasına yapılan okumaya denir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi deneme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çözümleyici deneme 
Soru Açıklaması
7.
Edebiyat, sanat, spor, sosyal ya da fen bilimleri gibi kendi alanlarında tanınmış, ün yapmış, okurun ilgisini çekecek kişilerin yaşam öykülerini araştırarak okuyana bilgi vermeyi amaçlayan yazı türüne ne denir?
Doğru Cevap: "B" biyografi
Soru Açıklaması
Edebiyat, sanat, spor, sosyal ya da fen bilimleri gibi kendi alanlarında tanınmış, ün yapmış, okurun ilgisini çekecek kişilerin yaşam öykülerini araştırarak okuyana bilgi vermeyi amaçlayan yazı türüne ne denir?
8.

Avrupa’da 14. Yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron adlı kitabı ile ortaya çıkan sanatsal yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Öykü
Soru Açıklaması

Öykü, Avrupa’da 14. Yüzyıl’ın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır. Kitapta kullanılan genel hikâye tekniğinin Doğu kaynaklı olduğu belirtilir. Bu kitap hem İtalya’da hem de diğer Avrupa ülkelerinde çok etkili olmuştur. 19. yüzyıla gelindiğinde öykü, pek çok büyük romancının ilgi gösterdiği bir tür olmuştur.

9.
Seçeneklerden hangisi dinleme sürecinin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Okuyan
Soru Açıklaması
Dinleme sürecinin bileşenleri konuşan, dinleyen, mesaj, geri bildirimdir. Doğru cevap C seçeneğidir.
10.
8- Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin temel özelliklerinden değildir?(
Doğru Cevap: "C" Neden sonuç ilişkisi önemli değildir
Soru Açıklaması
Eleştirel düşünmede neden-sonuç ilişkisinin önemli bir yeri vardır.
11.
Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı gerektirir?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel bilgi aktarma
Soru Açıklaması
Hazırlıklı konuşma türlerinden söylev, konferans ve açış konuşması tek bir kişi; sempozyum, açık oturum, panel, forum, seminer, kurultay grup tarafından ve belirli bir topluluk karşısında sunmak için hazırlanarak gerçekleşen konuşmalardır.
12.
Güllü Agop Kimdir?
Doğru Cevap: "A" İlk Osmanlı tiyatrocusu
Soru Açıklaması
Güllü Agop ilk Osmanlı tiyatrocusudur.
13.
Aşağıdakilerden hangisi üç noktanın kullanım yerlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Cümleyle ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel özellikler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İnandırıcılık
Soru Açıklaması

Esneklik, akıcılık, işitilebilirlik ve hoşagiderlik doğru bir seste olması gereken temel özelliklerdendir. İnandırıcılık ise etkili konuşmaya hizmet eden bir ilkedir.

15.
6- Bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için kendimizi onun yerine koyarak yaptığımız dinlemeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Empati dinleme
Soru Açıklaması
Bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için kendimizi onun yerine koyarak yaptığımız dinlemedir.
16.

başla-yor > başlıyor, okuma-yor > okumuyor

Yukarıdaki örneklerde Türkçe yazım kurallarıyla ilgili hangi kural görülmektedir?

Doğru Cevap: "C" ünlü daralması
Soru Açıklaması

Türkçede fiillere bir ek geldiği zaman temel olarak kök değişmez. Ancak birtakım eklerde geçici ünlü daralması görülür. Sonu /a/ veya /e/ ünlüsüyle biten fiillere -(I) yor eki geldiğinde bu ünlüler daralır: başla-yor > başlıyor, okuma-yor > okumuyor

17.

Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "A" Mülakatta elendiğini duyunca sevinçi kursağında kaldı. 
Soru Açıklaması

Sözcük Sonunda /ç/ > /c/ NöbetleşmesiTürkçede hac, sac gibi birkaç sözcük dışında esas olarak sözcük sonunda /c/ sesi bulunmaz. İki veya daha fazla heceli sözcüklerin sonundaki /ç/ sesleri ise, ünlüyle başlayan ekle kullanıldığında /ç/ > /c/ olur: kıvanç+ı+m > kıvancım; avuç+a > avuca; sevinç+i > sevinci, kırlangıç+a > kırlangıca vb.

18.

Bilimsel bir çalışmada çalışmanın amacının, konusunun, bilimsel çalışmalara ne kazandırılacağının, dolayısıyla özgünlüğünün ifade edildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Giriş
Soru Açıklaması

Bilimsel bir çalışmada çalışmanın amacının, konusunun, bilimsel çalışmalara ne kazandırılacağının, dolayısıyla özgünlüğünün ifade edildiği bölüm giriş bölümüdür. Çalışmanın çok genel cümlelerle özetlendiği bölüm olarak tanımlanabilir. Bu bölümde genel olarak amaç, kaynak taraması, önem, araştırma soruları yer alır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazışma türlerinden raporun tanımıdır?

Doğru Cevap: "C" Bir konu ya da olayın incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan görüşlerin sunulduğu yazı türü
Soru Açıklaması

Bir konu ya da olayın incelenmesi sonucundaelde edilen veriler ışığında ortaya çıkan görüşlerinsunulduğu yazı türüne rapor denir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi asalak ses veya sözlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" bugün
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.