Yaşayan Dünya Dinleri
Büt 2014
1.
Aşağıdakilerden hangisi tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliği düşüncesini içerir?
Doğru Cevap: "E" Panteizm
Soru Açıklaması
2.
Büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü bir zaman diliminin varlığından söz eden bilim insanı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Frazer
Soru Açıklaması
3.
İnsanların bu dünyada iradi olarak yaptıkları her eylemin, onların ölümden sonra bu dünyaya yeniden gelmesine ve bu yaptıklarına uygun bir kastta ve bedende doğmasına sebep olan, ahlaki yasa" tanımlaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Karma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hint kökenli dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Konfüçyanizm
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi beş Budist emirden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oruç tutmak
Soru Açıklaması
6.
"Buddha her ne kadar aşkın bir tanrıya yönelik herhangi bir atıfta bulunmamış olsa da, ölümünden sonra gelişen Budist anlayış onu, insani yapısını aşan bir şekle dönüştürmüştür." Aşağıdakilerden hangisi onun bu niteliğini ifade etmek için kullanılan kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Dharmakaya
Soru Açıklaması
7.
Taoizm'de iki zıt ilkeyi temsil eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yin-Yang
Soru Açıklaması
8.
Bir Çin dini olan Konfüçyanizm, hangi din ile ortak inançları paylaşmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Taoizm
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İran ve Irak coğrafyasında ortaya çıkan bir din değildir?
Doğru Cevap: "C" Sihizm
Soru Açıklaması
10.
Mecusi geleneğinin günümüzde İran'da yaşayan temsilcilerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gabarlar
Soru Açıklaması
11.
Dört kaynak teorisini öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Wellhausen
Soru Açıklaması
12.
Yahudiler tarafından Yahudi Kutsal Kitabının tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tanah
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi On Emir içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Faiz almayacaksın.
Soru Açıklaması
14.
Yahudilikteki Haftalar (Şavuot) bayramı hangi olayla ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Tevrat'ın İsrailoğullarına veriliş günü
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın havarilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Markos
Soru Açıklaması
16.
Hıristiyanların "Teslis" inancı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tek bir tanrının üç ayrı tezahürüdür.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkâr etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi anlamına gelir?
Doğru Cevap: "C" Haç taşımak
Soru Açıklaması
18.
Protestan mezhebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kilisede hiyerarşi yoktur. Cemaat papaz olarak kimi seçerse kutsama işini; vaftiz, evharistiya gibi ayinleri o yapar.
Soru Açıklaması
19.
İslam'da kendisine bir kitap ve şeriat verilen peygamberlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Resul
Soru Açıklaması
20.
İslam'da, öldükten sonra hesaba çekilmek üzere yeniden dirilen insanların toplanacağı yere ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Arasat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.