Yaşayan Dünya Dinleri
Final 2014
1.
İslam âlimleri tarafından “Milel ve Nihal” başlığı altında yazılan ilk eser kime aittir?
Doğru Cevap: "D" Abdülkahir el-Bağdadi
Soru Açıklaması
2.
Cayinler, aşağıdaki kavramlardan hangisine verdikleri anlam açısından diğer Hint kökenli dinlerden ayrılırlar?
Doğru Cevap: "A" Karma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi beş Budist emirden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Oruç tutmak
Soru Açıklaması
4.
Taoizm’de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tao
Soru Açıklaması
5.
Mecusiliğin günümüzde Hindistan’daki temsilcisi olan ve buradan dünyanın çeşitli ülkelerine göç ederek diyaspora yaşantısı süren kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Parsiler
Soru Açıklaması
6.
Sâbiîler cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kimseleri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırırlar?
Doğru Cevap: "E" Nasurayye
Soru Açıklaması
7.
İran ve Irak coğrafyasında günümüzde aşağıdaki dinlerden hangisi yaşamamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Budizm
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mişna’nın bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sanhedrin
Soru Açıklaması
9.
Dört kaynak teorisini öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Wellhausen
Soru Açıklaması
10.
Yahudi dininin merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Tevrat
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki günlük ibadetlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Minha
Soru Açıklaması
12.
Dirilmeyi kabul etmeyen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadukim
Soru Açıklaması
13.
Kabalanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yahudi mistik hareketidir.
Soru Açıklaması
14.
Kral I. Hirodes zamanında hapse atılan, mucizevi bir şekilde hapisten kurtulan, 57 yılında Roma’ya giden, orada 60 yılında Yeni Ahid kitapları içerisinde yer alan birinci ve ikinci mektuplarını yazan, 64 yılında ise imparator Neron’un emriyle baş aşağı çarmıha gerilerek öldürülen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Petrus
Soru Açıklaması
15.
İsa’nın tek kişilikli ve iki tabiatlı olması durumunun karara bağlandığı ve İstanbul piskoposu Nestorius’un mahkûm edildiği konsil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Efes Konsili
Soru Açıklaması
16.
Diğer İncillere göre farklı bir üslup ve içeriğe sahiptir. Örneğin, Hz. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, onun başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp insanların arasında yaşamış Tanrı sözü olduğunu açıklamakla başlar. Daha az sayıda mucizeden söz edilir.

Yukarıda bahsedilen İncil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yuhanna
Soru Açıklaması
17.
Melek Cebrail’in Meryem’e İsa’nın doğumunu müjdelediği günün anısına 25 Mart’ta kutlanan Hıristiyan bayramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Annonciation
Soru Açıklaması
18.
William Miller tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan ve felsefesi İsa’nın yakında geleceği anlayışı üzerine oturtulmuş olan yeni dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adventistler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
20.
Müslümanlar, namaz kılarken sembolik olarak hangi olayı yeniden yaşamaktadırlar?
Doğru Cevap: "B" Miraç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.