Yaşayan Dünya Dinleri
Final 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi ruhçuluk ve tabiata tapınma ile iç içe olan mitolojik dönemi takip etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Metafiziğe dayalı kavram ve değerler.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de ailenin önemini vurgulamak için kullanılan emirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Komşuna Tanrı gibi saygı göster.
Soru Açıklaması
3.
Esas ismi Siddhartha Gautama olan Buddha ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Aydınlanmış
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’in en önemli dört yorumundan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kabalist ekol
Soru Açıklaması
5.
I. Suriye
II. Anadolu
III. Orta Asya


Yukarıdaki bölgelerden hangisi Maniheizm’in yayıldığı yerlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Müslümanların İran’ı fethi üzerine yaklaşık yüzyıl dağlarda saklanmış, daha sonra İran körfezini geçerek Hindistan’ın batı sahilinde bulunan Gujerat’a gelmiş olan Mecusiler burada yöneticilerin bazı şartlarını kabul ederek yerleşmişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ticaret yapmamak
Soru Açıklaması
7.
İsrail (Yisrael) terimi iki kelimeden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İsra (Yisra) kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Okumak
Soru Açıklaması
8.
Babil esareti sona erip Yahudilerin Filistin topraklarına döndükleri tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" MÖ 538
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Meymun’un tespit ettiği Tanrı ile ilgili iman esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tanrı tasvir edilebilir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte tanrı isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Roeh
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’taki On Emir den biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Seni Suriye diyarından çıkaran Tanrı benim.
Soru Açıklaması
12.
Hz. Yahya’nın ve Hz. İsa’nın doğum sahneleri aynı üslup içerisinde hangi İncil’de anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Luka İncili’nde
Soru Açıklaması
13.
Hıristiyan ismi ilk defa nerede ve yaklaşık olarak hangi yılda kullanıldığı kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Antakya-60
Soru Açıklaması
14.
Hıristiyanlar Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ne ad verirler?
Doğru Cevap: "A" Passion
Soru Açıklaması
15.
İncillerin ifadesine göre Hz. İsa Yahudiler tarafından hangi gün çarmıha gerilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Cuma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Katolik mezhebinin başlıca özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İsa’da sadece ilahi tabiatın olması
Soru Açıklaması
17.
Vakti değişken bayramlardan olup Paskalyadan 40 gün sonradır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. isa’nın göğe çıkmasının hatırasına kutlanan bayramdır?
Doğru Cevap: "A" Ascension
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ilk vahiy olarak gelen Alak suresinin ayetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" o, Kur'an'ı öğretti.
Soru Açıklaması
19.
İslam kelimesi ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın iradesine teslim olmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından Kur’an’da bildirilen peygamber ve ona indirilen kitaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Süleyman’a Suhuf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.