Yaşayan Dünya Dinleri
Büt 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hint Yarımadasında ortaya çıkan dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Taoizm
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliği görüşünü içerir?
Doğru Cevap: "B" Panteizm
Soru Açıklaması
3.
Mecusi geleneğinin günümüzde İran'da yaşayan temsilcilerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gabarlar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın bölümlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Levililer
Soru Açıklaması
5.
Yahudilik'te dört kaynak teorisini öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Wellhausen
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ı meydana getiren kaynak metinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Masoretik metin
Soru Açıklaması
7.
Sâbiîlikte cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kişilere ne ad veilir?
Doğru Cevap: "E" Nasurayye
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların iman esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İncil'in Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması
Soru Açıklaması
9.
"Teslis" inancının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tek bir tanrının üç ayrı tezahürüdür
Soru Açıklaması
10.
İsa’nın tek kişilikli ve iki tabiatlı olması durumunun karara bağlandığı ve İstanbul piskoposu Nestorius’un mahkûm edildiği konsil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Efes konsili
Soru Açıklaması
11.
Yahudilikteki Haftalar (Şavuot) bayramı hangi olayla ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Tevrat'ın İsrailoğullarına verilişi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi "On Emir"den biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Faiz almayacaksın.
Soru Açıklaması
13.
Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına, Paskalya'dan kırk gün sonra kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ascension
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks mezhebinin başlıca özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Papazların evlenememesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkâr etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi anlamına gelir?
Doğru Cevap: "B" Haç taşımak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Şiî mezheplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mu’tezile
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre, peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hikmet
Soru Açıklaması
18.
Ezeli ve ebedi ilmiyle her şeyi bilen Allah’ın, olacak olayları bilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kader
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, Buddha'nın kurtuluş yolu olarak ortaya koyduğu ve "dört soylu gerçek" olarak adlandırdığı kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nirvana
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Könfüçyanizm'in kutsal kitaplarından Dört Kitabın (Se Şu) bir parçası değildir?
Doğru Cevap: "B" Törenler Kitabı (Li King)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.