Yaşayan Dünya Dinleri
Final 2016
1.
Taoizm’de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tao
Soru Açıklaması
2.
Kurucusunun vefatından sonra Hindistan’ın doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde kalan ülkelere yayılmış ve yerel kültürlerin katkısıyla farklı nitelikler kazanarak bulunduğu ülkelerin ya hakim dini ya da önemli dinlerinden biri haline gelen din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Budizm
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'i diğer dinlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vahiy alan bir peygambere inanılması
Soru Açıklaması
4.
Farklı dinler arasında bilinçli ya da bilinçsiz bir etkileşime bağlı olarak ortaya çıkan ve farklı inanç sistemlerinden inanç ve ibadet unsurları taşıyan melez dinsel geleneklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Senkretik dinl
Soru Açıklaması
5.
Yahudi baba ve Yahudi olmayan anneden olan çocuğun Yahudi olduğunu kabul eden Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Reformist Yahudilik
Soru Açıklaması
6.
Sâbiîlikte cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kişilere ne ad veilir?
Doğru Cevap: "E" Nasurayye
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ı meydana getiren kaynak metinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Masoretik metin
Soru Açıklaması
8.
Zerdüşt'e göre bütün varlıkların zuhur ettiği ilahi varlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahura Mazda
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın her üç mezhebi tarafından kabul edilen ilk yedi konsilinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" I. Latran Konsili
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi "On Emir"den biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İbadet sadece Tanrı'ya mahsustur, ona ortak koşmayacaksın.
Soru Açıklaması
11.
Ortodoks Yahudililere göre Müslümanlar ve Hristiyanların kurtuluşa erebilmesi için uymaları gereken prensiplere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nuh kanunları
Soru Açıklaması
12.
Hristiyanlık tarihinde Pavlus öncesi dönemde yayılma konusunda en etkili isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Simun Petrus
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın inanç esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tanrının var olan herşeyi yarattığı ve onlara hükmettiğine inanma
Soru Açıklaması
14.
Hristiyanlıkta “Tanrı’ya şükür duasında bulunma” ayini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Evharistiya
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta yıllık ibadetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hac
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre, peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hikmet
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Katolik mezhebinin başlıca özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İlk yedi konsil dışındaki konsillerin kabul edilmemesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
19.
Hristiyanlık literatüründe Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Passion
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki dini bayramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sadukim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.