Yaşayan Dünya Dinleri
Vize 2016
1.
Hindistan’da “dinlerin aynı ağacın dalları”
olduğu benzetmesini kullanan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahatma Gandhi
Soru Açıklaması
2.
Halk arasındaki yaygın kullanımda din
kavramının birlikte kullanıldığı terim
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kutsal
Soru Açıklaması
3.
Tanrı ya da tanrıların doğaüstü, üstün güçler
olarak algılandığı görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teizm
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi din kavramının
Kur’an’da yer alan terim anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Hasene
Soru Açıklaması
5.
Cayinist hayatın hedefi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karma’dan kurtulmak
Soru Açıklaması
6.
Mezheplerin yapıları itibarıyla incelendiği ana
kategoriler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İtikâdî-fıkhî-siyasi
Soru Açıklaması
7.
Tüm inanç sistemlerinde inanç esasları
yanında önemli olarak kabul edilen ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahlak
Soru Açıklaması
8.
Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin
sonucuna uygun olarak yeni bir bedende
dünyaya gelmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Reenkarnasyon
Soru Açıklaması
9.
Budizm'de keşişler cemaatinin hayatını
düzenleyen kutsal metin aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vinaya Pitaka
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in kast
sınıflarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Aryanlar
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’in en önemli
dört ekolünden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kabalist ekol
Soru Açıklaması
12.
Kurucusu Guru Nanak olan din
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sihizm
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizmin en
önemli dini metinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ortayol Kitabı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm’deki dört
seçkin hakikatten biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Anatman
Soru Açıklaması
15.
Şintoizm’de genel olarak tanrısal varlığın her
yerde mevcut olan belirtilerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kami
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi "Beş Budist
Emir"den biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Oruç tutmak
Soru Açıklaması
17.
İmparatorluk ailesinin emriyle kaleme alınan
ve Şintoizm'in birinci dereceden en önemli
iki kutsal kitabı kabul edilen kitaplar
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kojiki ve Nihongi
Soru Açıklaması
18.
“Gök Tanrı” olarak tercüme edilen ve
göklerde ikamet ettiğine inanılan
Konfüçyanizm Tanrısı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tien
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Buddha öğretisinin
ana kaynağı oluşturan derlemelerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Vinaya-Nikaya
Soru Açıklaması
20.
Hinduizm’de ayinler ve bu ayinlerin yerine
getiriliş tarzını ele alan metinlere ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Brahmanalar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.