Yaşayan Dünya Dinleri
Büt 2017
1.
Hinduizmde “hakikati görme sürecinin safhaları olan “sessizlik, derin düşünme ve vizyon” aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
Doğru Cevap: "D" Tapas
Soru Açıklaması
2.
Dinin tarih boyu insan yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan din bilgini kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ninian Smart
Soru Açıklaması
3.
Şintoizm’de Güneş tanrıçası ve aynı zamanda diğer tanrıların başkanı kabul edilen tanrı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Amaterasu
Soru Açıklaması
4.
Budizmin başlangıcını oluşturan ilk vaaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dharma
Soru Açıklaması
5.
Yahudi baba ve Yahudi olmayan anneden olan çocuğun Yahudi olduğunu kabul eden Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Reformist Yahudilik
Soru Açıklaması
6.
Ortodoks Yahudililere göre Müslümanlar ve Hıristiyanların kurtuluşa erebilmesi için uymaları gereken prensiplere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Nuh kanunları
Soru Açıklaması
7.
Sâbiîlikte cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kişilere ne ad veilir?
Doğru Cevap: "B" Nasurayye
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi "On Emir"den biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İbadet sadece Tanrı'ya mahsustur, ona ortak koşmayacaksın.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde İran ve Irak coğrafyasında yaşayan dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Budizm
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki dini bayramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sadukim
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ı meydana getiren kaynak metinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Masoretik metin
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Şiî mezheplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mu’tezile
Soru Açıklaması
13.
"Teslis" inancının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tek bir tanrının üç ayrı tezahürüdür.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre, peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hikmet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkâr etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi anlamına gelir?
Doğru Cevap: "D" Haç taşımak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın her üç mezhebi tarafından kabul edilen ilk yedi konsilinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" I. Latran Konsili
Soru Açıklaması
18.
Hıristiyanlık literatüründe Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ne ad verilir? 8.
Doğru Cevap: "C" Passion
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta yıllık ibadetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hac
Soru Açıklaması
20.
Hıristiyanlıkta “Tanrı’ya şükür duasında bulunma” ayini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Evharistiya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.