Yaşayan Dünya Dinleri
Final 2017
1.
Budist kutsal metinlerinden, Budist öğretinin ana kaynağını oluşturan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sutta Pitaka
Soru Açıklaması
2.
İyi ve kötü ayrımı çerçevesinde bir iyilik bir de kötülük tanrısının varlığını kabullenen ve kötülük tanrısının şerrinden sakınmak amacıyla iyilik tanrısına tapınmayı esas alan dinlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Düalist dinler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hint Yarımadası'nda ortaya çıkan dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Taoizm
Soru Açıklaması
4.
“Tanrıların Yolu” ya da “Kamilerin Yolu” anlamına gelen ve Japonya'nın yerli en eski dinlerinden biri olan inanç aşağıdakilerden hangisidir? .
Doğru Cevap: "E" Şintoizm
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da İsrailoğullarından bahsederken onların geçmişteki durumlarını ve kendilerine verilen nimetleri hatırlatan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tüm insanların onlara hizmet edeceğine inanmaları
Soru Açıklaması
6.
Sâbiîlerin kutsal metinleri aşağıdaki dillerden hangisiyle yazılmış
Doğru Cevap: "C" Mandence
Soru Açıklaması
7.
Mecusiliğin "Yasna, Visperad, Yaşt, Videvdat" bölümlerinden oluşan kutsal metni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avesta
Soru Açıklaması
8.
Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir kişinin Yahudi kabul edilmesi için öncelikli şart aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yahudi bir anneden doğmuş olmak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İsrail'deki Yahudi toplumunun ayrıldığı etnik gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mısır Yahudileri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Hz. İsa ile ilgili bahsedilen hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kıyamete yakın yeryüzüne ineceği
Soru Açıklaması
11.
Eski Ahid’e sık sık atıfta bulunarak Yahudi karakterini muhafaza eden, Kudüs tahrip edilmeden önce 65-70 yıllarında önce A’ramca yazılıp sonra Yunanca’ya adaptasyonu yapıldığı ileri sürülen İncil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Matta
Soru Açıklaması
12.
Hz. İsa’nın şahsiyetiyle ilgili tartışmaların yoğunluk kazandığı ve İskenderiye Kilisesi papazı Arius’un onun mahluk olduğuna dair görüşünü dile getirdiği genel konsil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. İznik Konsili
Soru Açıklaması
13.
Kurtarıcı Mesih figürünü reddeden Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Reformist
Soru Açıklaması
14.
Aramice “şehrin muhafızları” anlamına gelen ve Siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudi cemaati olan hareket aşağıdakilerden hangisidir? .
Doğru Cevap: "E" Neturei Karta
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz Yahudi mezheplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Katolik Yahudilik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslamın doğduğu yıllarda Arap Yarımadası’nda bulunan inançlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Mecusilik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Ermeni kilisesinin genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hz. İsa’nın iki tabiatı olduğunun kabul edilmesi
Soru Açıklaması
18.
Hz. İsa’nın dirilişini anmak üzere her yıl ilkbaharda değişik tarihlerde yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Paskalya
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Şiî mezheplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ahmediyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.