Yaşayan Dünya Dinleri
Vize 2017
1.
İnsanlığın erken dönem tarihinde büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü bir zaman diliminin varlığından söz eden Batılı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Frazer
Soru Açıklaması
2.
Cayinizm'in iki büyük mezhebinden biridir. Dünyayı mutlak terkin bir ifadesi olarak çıplaklığı uygular. Kadınların bu şekilde davranamayacağından kurtuluşu gerçekleştirmeye muktedir olmadığını kabul eder.

Yukarıdaki düşünceyi benimseyen Cayinist mezhep aşağıdakilerden hangisidi?
Doğru Cevap: "C" Digambaralar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliği görüşünü içerir?
Doğru Cevap: "E" Panteizm
Soru Açıklaması
4.
Bayramlar, kast yükümlülükleri ve hac yerleri gibi konuları içeren Hint kutsal metinleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mahabharatalar
Soru Açıklaması
5.
XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan araştırma ve incelemeler, dinle ilgili aşağıdaki teorilerden hangisinin gerçekte masabaşı değerlendirmeler olduğunu ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "A" Materyalist
Soru Açıklaması
6.
Hinduizmde cenaze anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çocuklar dahil tüm cesetler yakılır.
Soru Açıklaması
7.
"Milel ve Nihal" geleneği bağlamında yazılan eserlerin Hıristiyan tarihinde yazılan apolojetik eserlerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Farklı inanç sistemlerini ele alırken elden geldiğince onların kaynaklarına yer vermesi ve objektif tanımlama yapmaya çalışması
Soru Açıklaması
8.
Cayinizm'in iki büyük mezhebinden biridir. Dünyayı mutlak terkin bir ifadesi olarak çıplaklığı uygular. Kadınların bu şekilde davranamayacağından kurtuluşu gerçekleştirmeye muktedir olmadığını kabul eder.

Yukarıdaki düşünceyi benimseyen Cayinist mezhep aşağıdakilerden hangisidi?
Doğru Cevap: "B" Şivacılar
Soru Açıklaması
9.
Dünyada bozulan ahlaki ve tabii düzeni yeniden düzeltmek maksadıyla on farklı bedende (avatar) dünyaya inmeye başlayan lığa en ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Vişnu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliği görüşünü içerir?
Doğru Cevap: "A" Panteizm
Soru Açıklaması
11.
Günümüzde, Japonya’da halk arasında yaygın olarak yaşanan ve “popüler din” ya da “halk dini” olarak bilinen şintoist anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Minkan Şinko
Soru Açıklaması
12.
Buddha her ne kadar aşkın bir tanrıya yönelik herhangi bir atıfta bulunmamış olsa da, ölümünden sonra gelişen Budist anlayış onu, insani yapısını aşan bir şekle dönüştürmüştür.

Buddha'nın yukarıdaki niteliğini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dharmakaya
Soru Açıklaması
13.
Sih ibadeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sihizmde "kutsal gün anlayışı" vardır ve önem arz etmektedir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Budist dünya görüşünün ve düşüncesinin temelini oluşturan, varlığın üç özelliğinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Anicca (geçicilik )
Soru Açıklaması
15.
Karma inancı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İnsanların bu dünyaya tekrar tekrar gelmelerine verilen addır.
Soru Açıklaması
16.
Japon kültüründe, özellikle de muharip güçler olan samurayların terbiyesinde ve ahlaklarında önemli tesirleri olan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zen Budizmi
Soru Açıklaması
17.
Erken dönem metinleri öne çıkartan, laikler için daha çok rolü ve keşişler için daha çok sosyal faaliyeti savunan Budistlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Protestan budistler
Soru Açıklaması
18.
Konfüçyanizmin ibadet anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ferdî ibadet ve dua şartı vardır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Çin ve Japon dinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cayinizm
Soru Açıklaması
20.
Ahirete ilişkin anlatımları Budizmin etkisi ile gelişen ve insanların bu dünyada yaptıkları iyi veya kötü işlerin karşılığını hem bu dünyada hem de gelecek dünyada göreceğini savunan din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taoizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.