Yaşayan Dünya Dinleri
Büt 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi "Beş Budist Emir"den biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Oruç tutmak
Soru Açıklaması
2.
İyi ve kötü ayrımı çerçevesinde bir iyilik bir de kötülük tanrısının varlığını kabullenen ve kötülük tanrısının şerrinden sakınmak amacıyla iyilik tanrısına tapınmayı esas alan dinlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Düalist dinler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hint Yarımadası'nda ortaya çıkan dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Taoizm
Soru Açıklaması
4.
Zerdüşt'e göre bütün varlıkların zuhur ettiği ilahi varlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahura Mazda
Soru Açıklaması
5.
Taoizm’de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tao
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da İsrailoğullarından bahsederken onların geçmişteki durumlarını ve kendilerine verilen nimetleri hatırlatan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tüm insanların onlara hizmet edeceğine inanmaları
Soru Açıklaması
7.
Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir kişinin Yahudi kabul edilmesi için öncelikli şart aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yahudi bir anneden doğmuş olmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi "dört kaynak teorisi" olarak ileri sürülen Tevrat metinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" J. Wellhausen metni
Soru Açıklaması
9.
Kurtarıcı Mesih figürünü reddeden Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Reformist
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz Yahudi mezheplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Katolik Yahudilik
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki dini bayramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sadukim
Soru Açıklaması
12.
İsa’nın tek kişilikli ve iki tabiatlı olması durumunun karara bağlandığı ve İstanbul piskoposu Nestorius’un mahkûm edildiği konsil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Efes konsili
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Hz. İsa ile ilgili bahsedilen hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kıyamete yakın yeryüzüne ineceği
Soru Açıklaması
14.
Hıristiyanlık literatüründe Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Passion
Soru Açıklaması
15.
Hz. İsa’nın dirilişini anmak üzere her yıl ilkbaharda değişik tarihlerde yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paskalya
Soru Açıklaması
16.
Hıristiyanlıkta “Tanrı’ya şükür duasında bulunma” ayini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evharistiya
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkâr etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi anlamına gelir?
Doğru Cevap: "E" Haç taşımak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre, peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hikmet
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Şiî mezheplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ahmediyye
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.