Yaşayan Dünya Dinleri
Final 2018
1.
Birden fazla dinden birçok unsur taşıyarak Sih dini, Yahova şahitleri, Moonculuk gibi yeni bir din olarak ortaya çıkan hareketlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Senkretik din
Soru Açıklaması
2.
Hinduizm'de Ortodoks ve Heterodoks ayrımını belirleyen en temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vedaların otoritesini kabul etmek ya da etmemek
Soru Açıklaması
3.
Asıl adı Gautama Siddhartha iken kurtuluş arayışı sırasında geçirdiği kişisel tecrübenin sonunda ulaştığı durumu ifade eden "bilen, aydınlanmış, uyanmış" anlamındaki sıfatla tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Buddha
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Çin dinlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Taoizm
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde İran ve Irak coğrafyasında yaşayan dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Budizm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi "dört kaynak teorisi" olarak ileri sürülen Tevrat metinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" J. Wellhausen metni
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın (Tora) kelime anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kutsal
Soru Açıklaması
8.
Babil esaretinin sona erip Yahudilerin Filistin topraklarına döndükleri tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" MÖ 538
Soru Açıklaması
9.
Yetişkinler siyah şapka ve cübbe giyer, elbiselerinin dört kenarına ip takarlar. Kadınlar başlarını örtmek için tülbent kullanır veya peruk takarlar. Dini hayat beş yaşında başlar ve çocuğun başı tıraş edilir ve kipa giydirilir.

Yukarıda özellikleri verilen yahudi hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hasidilik
Soru Açıklaması
10.
Adem’in yaratılması, İbrahim, İshak ve Yakub’un doğumu; Musa’nın, firavunun karşısına çıkması gibi pek çok önemli olayın gerçekleştiği gün olduğuna inanılan Yahudi bayramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yeni yıl
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ta yer alan “On Emir”den biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Barış adamı olacaksın.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın havarilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Markos
Soru Açıklaması
13.
90-110 yılları arasında Efes ve Antakya'da yazıldığı tahmin edilen bu İncil, diğer İncillere göre farklı bir üslup ve içeriğe sahiptir. Örneğin, Hz. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, onun başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp insanların arasında yaşamış Tanrı sözü olduğunu açıklamakla başlar. Daha az sayıda mucizeden söz edilir.

Yukarıda bahsedilen İncil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yuhanna
Soru Açıklaması
14.
İsa’nın tek kişilikli ve iki tabiatlı olması durumunun karara bağlandığı ve İstanbul piskoposu Nestorius’un mahkûm edildiği konsil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Efes konsili
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkâr etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi anlamına gelir?
Doğru Cevap: "A" Haç taşımak
Soru Açıklaması
16.
Rahiplerin duasıyla insanların acısını dindirmek ve hastalıktan kurtarmak için uygulanan sakrament aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hastaları yağlama
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Süryani kilisesinin başlıca özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kilise tarafından günahların bağışlanması reddedilir.
Soru Açıklaması
18.
“Yedi İmamcılar” anlamında “Seb’iyye” olarak da adlandırılan Şii mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İsmailiyye
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Sitte’de yer alan hadis kitaplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sünen-i Darimi
Soru Açıklaması
20.
Yemenli bir tüccarın satmış olduğu malın karşılığını Mekkeli tüccarlardan alamadığı için şikayetçi olması üzerine, Mekke’nin ileri gelen kabile reisleri bir araya gelerek Mekke’de haksızlığa uğrayan yerli ve yabancı tüccarların haklarını korumak üzere bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantıya Peygamberimiz (s.a.s) de katılmıştır.

Yukarıda anlatılan, Peygamberimizin katıldığı bu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Erdemliler topluluğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.