Yaşayan Dünya Dinleri
Vize 2018
1.
Doğru Cevap: "B" Melek düşüncesi
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi dinlerin sınıflandırılmasında dikkate alınan özelliklerden biri değildir?
2.
Halk arasında yaygın olarak dinin ------- kaynaklanan ilahi bir yapı ya da kurum olduğu ve çeşitli kutsal değerlerin ifadesi olduğu düşünülmektedir.

Yukarıdaki boşluğu tamamlayan ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah’tan
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi dinlere yönelik saha araştırmalarında ele alınan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tebliğ
Soru Açıklaması
4.
İslam âlimleri tarafından “Milel ve Nihal” başlığı altında yazılan ilk eser kime aittir?
Doğru Cevap: "B" Abdülkahir el-Bağdadi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Caynizm’in kurucusu Vardhamana’nın mutlak bilgiye ulaşmak ve evrensel acıdan kurtulmanın metodunu keşfetmek için kökünü kazıdığı unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hüzün
Soru Açıklaması
6.
Cayinizm'in kurucuları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Her bir cina, geçmişteki geleneği yeni bir şekilde yorumlar.
Soru Açıklaması
7.
Hinduizmde “hakikati görme sürecinin safhaları olan “sessizlik, derin düşünme ve vizyon” aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
Doğru Cevap: "D" Tapas
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Budist cemaatini oluşturan gruplardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Erkek keşişler
Soru Açıklaması
9.
Temel özellikleri Boddhisattva inancı, herkesin bir Buddha haline gelmesi ideali, trikaya (Buddha'nın üç farklı bedene sahip olduğu) anlayışı, merhamet ve hikmet, ibadet, laik kişilerin önemli oluşu, felsefedeki yeni düşünceler, nirvana ve samsara ilişkisi ve yeni sutralardır.


Yukarıda özellikleri verilen Budist mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahayana
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan bir kelime olup “sönme, sakinleşme” anlamına gelir?
Doğru Cevap: "B" Nirvana
Soru Açıklaması
11.
Budizmin başlangıcını oluşturan ilk vaaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dharma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de ibadet şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Amaterasu’ya ibadet
Soru Açıklaması
13.
Şintoizm’de Güneş tanrıçası ve aynı zamanda diğer tanrıların başkanı kabul edilen tanrı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amaterasu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’de ölümsüzlüğü elde etmek için yapılan yardımcı uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Perhiz kurallarına uymak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli dini kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" Konfüçyanizm
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi Maniheizm’in yayıldığı bölgelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Suriye
Soru Açıklaması
17.
Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta'nın Zerdüşt'e atfedilen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gathalar
Soru Açıklaması
18.
Zerdüşt'e göre bütün varlıkların zuhur ettiği ilahi varlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahura Mazda
Soru Açıklaması
19.
Mecusilikte Ahura Mazda ile Angra Mainyu düalizmi hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sasaniler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.