Yaşayan Dünya Dinleri
Büt 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm’deki dört seçkin hakikatten biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Anatman
Soru Açıklaması
2.
İyi ve kötü ayrımı çerçevesinde bir iyilik bir de kötülük tanrısının varlığını kabullenen ve kötülük tanrısının şerrinden sakınmak amacıyla iyilik tanrısına tapınmayı esas alan dinlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Düalist dinler
Soru Açıklaması
3.
Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Reenkarnasyon
Soru Açıklaması
4.
“Tanrıların Yolu” ya da “Kamilerin Yolu” anlamına gelen ve Japonya'nın yerli en eski dinlerinden biri olan inanç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şintoizm
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ı meydana getiren kaynak metinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Masoretik metin
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın (Tora) kelime anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kutsal
Soru Açıklaması
7.
Yahudi baba ve Yahudi olmayan anneden olan çocuğun Yahudi olduğunu kabul eden Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Reformist Yahudilik
Soru Açıklaması
8.
Sâbiîlikte cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nasurayye
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki dini bayramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sadukim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki günlük ibadetlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Minha
Soru Açıklaması
11.
"Teslis" inancının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tek bir tanrının üç ayrı tezahürüdür.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın her üç mezhebi tarafından kabul edilen ilk yedi konsilinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" I. Latran Konsili
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi "On Emir"den biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İbadet sadece Tanrı'ya mahsustur, ortak koşmayacaksın.
Soru Açıklaması
14.
Hıristiyanlık literatüründe Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Passion
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre, peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hikmet
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkâr etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi anlamına gelir?
Doğru Cevap: "D" Haç taşımak
Soru Açıklaması
18.
Hz. İsa’nın dirilişini anmak üzere her yıl ilkbaharda değişik tarihlerde yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paskalya
Soru Açıklaması
19.
Hıristiyanlıkta “Tanrı’ya şükür duasında bulunma” ayini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evharistiya
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Şiî mezheplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mu’tezile
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.