Yaşayan Dünya Dinleri
Final 2019
1.
Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" reenkarnasyon
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi alanında Türkçe olarak yazılan ilk eserdir?
Doğru Cevap: "D" Şemseddin Sami, Esâtîr
Soru Açıklaması
3.
Millî bir din olan -------, Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli dini kabul edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Konfüçyanizm
Soru Açıklaması
4.
Budizm’in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan ------- “sönme, sakinleşme” anlamına gelir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" nirvana
Soru Açıklaması
5.
Yahudilik'te dört kaynak teorisini öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Wellhausen
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın bölümlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Leviller
Soru Açıklaması
7.
İsrail (Yisrael) terimi iki kelimeden oluşmaktadır ve kelimenin ilk kısmını oluşturan İsra (Yisra) kelimesi çeşitli anlamlara gelmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kelimenin anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Güreşmek
Soru Açıklaması
8.
Yeniden dirilmeyi kabul etmeyen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sadukim
Soru Açıklaması
9.
Yahudi inancına göre İbrahim ile başlayan peygamberlik görevi hangi peygamberle sona ermiştir?
Doğru Cevap: "C" Malaki
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ta Tanrı için kullanılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Maşiah
Soru Açıklaması
11.
Hıristiyanlık literatüründe Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ------- adı verilir.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Passion
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların iman esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İncil'in Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın her üç mezhebi tarafından kabul edilen ilk yedi konsilinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" I. Lyon Konsili
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Protestanlığın başlıca özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yedi sakramentin tamamını kabul ederler.
Soru Açıklaması
15.
------- Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına, Paskalya'dan kırk gün sonra kutlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Ascension
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta yıllık ibadetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hac
Soru Açıklaması
17.
Hz. Muhammed'e (s.a.v) bir melek tarafından Allah'ın kendisini peygamber seçtiği haberinin de verildiği ilk vahiy hangi ayda gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ramazan
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ilk vahiy olarak gelen Alak suresinin ayetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bunlar hakim olan Kitab’ın ayetleridir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ilk vahiy olarak gelen Alak suresinin ayetleriAşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Haşimoğullarına karşı aldığı boykot kararının maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Boykot kararı bir yıl ile sınırlı olacak
Soru Açıklaması
20.
Müslümanların İran'ı fethi üzerine Hindistan'ın Batı sahilinde bulunan Gujerat'a gelen Mecusiler yöneticilerin bazı şartlarını kabul ederek buraya yerleşmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Yerel Hint elbiseleri giymek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.