Yaşayan Dünya Dinleri
Vize 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi dinlerin genelde koruma altına aldığı haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eğitim
Soru Açıklaması
2.
İslam tarihinde "Milel ve Nihal" başlığını taşıyan ilk eser kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Abdulkahir el-Bağdâdî
Soru Açıklaması
3.
------- tanrı ya da tanrıların doğaüstü, üstün güçler olarak algılandığı geleneklerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Teizm
Soru Açıklaması
4.
Dinin tarih boyu insan yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan din bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ninian Smart
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Taoizm
Soru Açıklaması
6.
Bugün Hindistan’da bulunan dinin muhtemelen en erken şekli olan ve Hinduizm’in temeli kabul edilen din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Indus vadisi dini
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in kast sistemine dahil olan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Öğretmenler
Soru Açıklaması
8.
Hintlerle ilgili bayramlar, kast yükümlülükleri ve hac yerleri gibi konuları içeren ------- yaklaşık MS dördüncü yüzyıl ile tarihlenen kutsal metinlerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde amamlar?
Doğru Cevap: "E" Puranalar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Budist dünya görüşünün ve düşüncesinin temelini oluşturan, varlığın üç özelliğinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Anatman (ruhun yokluğu)
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi farklı Budist mezheplerindeki Buddha anlayışı için kullanılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mahavira
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi "Beş Budist Emir"den biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mabetleri haccetmek
Soru Açıklaması
12.
Budizm'de keşişler cemaatinin hayatını düzenleyen kutsal metne ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Vinaya Pitaka
Soru Açıklaması
13.
Japonya’daki üç büyük din olan Şintoizm Konfüçyanizm ve Budizm’in karışımı olan bu din anlayış, kimilerine göre adeta yeni bir dindir. Bu dini anlayış, sihir ve büyüye dayalı şamanistik inançların yanı sıra, halk arasında yaygın olan uygulamaları da içermektedir.

Yukarıda temel özellikleri verilen Şintois anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Minkan Şinko
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’de ölümsüzlüğü elde etmek için yapılan yardımcı uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Aşırılıktan uzak sade bir hayat yaşamak
Soru Açıklaması
15.
Konfüçyüs'ün Çin'e ait eski metinlerden derleyerek ortaya koyduğu kutsal kitap külliyatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Beş Klasik (Vu King)
Soru Açıklaması
16.
Şintoizm’de genel olarak tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ------- ad verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Kami
Soru Açıklaması
17.
Mecusiliğin kutsal metni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Avesta
Soru Açıklaması
18.
Müslümanların İran’ı fethi üzerine Hindistan’ın batı sahilinde bulunan Gujerat’a gelen Mecusiler yöneticilerin bazı şartlarını kabul ederek buraya yerleşmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Silah taşımamak
Soru Açıklaması
19.
Mecusi geleneğinin günümüzde İran'da yaşayan temsilcilerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Gabarlar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Sâbiî kutsal kitapları arasında en önemli yeri oluşturan temel kitaplardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Ginza
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.