Yaşayan Dünya Dinleri
2019 Yaz Okulu
1.
Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Reenkarnasyon
Soru Açıklaması
2.
İyi ve kötü ayrımı çerçevesinde bir iyilik bir de kötülük tanrısının varlığını kabullenen ve kötülük tanrısının şerrinden sakınmak amacıyla iyilik tanrısına tapınmayı esas alan dinlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Düalist dinler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hint Yarımadası'nda ortaya çıkan dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Taoizm
Soru Açıklaması
4.
Dinler tarihiyle ilgili Türkçe olarak yazılan en eski eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Esatir
Soru Açıklaması
5.
Budist kutsal metinlerinden, Budist öğretinin ana kaynağını oluşturan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sutta Pitaka
Soru Açıklaması
6.
Taoizm’de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tao
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli dini kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Konfüçyanizm
Soru Açıklaması
8.
Budizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Buddha-sasana
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İsrail'deki Yahudi toplumunun ayrıldığı etnik gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mısır Yahudileri
Soru Açıklaması
10.
Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta'nın Zerdüşt'e atfedilen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gathalar
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hakimler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İran ve Irak coğrafyasında ortaya çıkan bir din değildir?
Doğru Cevap: "B" Sihizm
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Hz. İsa ile ilgili bahsedilen hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kıyamete yakın yeryüzüne ineceği
Soru Açıklaması
14.
Hıristiyanlık literatüründe Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Passion
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz Yahudi mezheplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Katolik Yahudilik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki dini bayramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sadukim
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslamın doğduğu yıllarda Arap Yarımadası’nda bulunan inançlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Mecusilik
Soru Açıklaması
18.
Hıristiyanlıkta “Tanrı’ya şükür duasında bulunma” ayini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Evharistiya
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
20.
Hz. İsa’nın dirilişini anmak üzere her yıl ilkbaharda değişik tarihlerde yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Paskalya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.